Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fortsatt Foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Fortsatt Foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd

Rapport

Fortsatt Foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd

Publisert

Brukerevaluering blant kursledere

Fortsatt Foreldre omslag 2018.jpg

Brukerevaluering blant kursledere


Om rapporten

 • Utgitt: 2018
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Wesseltoft-Rao N, Aase H.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-955-9
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

 • Fortsatt Foreldre er et gruppebasert tiltak til foreldre etter samlivsbrudd og har som formål å bevisstgjøre foreldre i hvordan barna påvirkes av foreldrenes samarbeid.
 • Vi gjennomførte en brukerevaluering blant ledere av Fortsatt Foreldre -kurs ved familievernkontorene i Norge om deres oppfatninger av kurset.
 • Fortsatt Foreldre tilbys ved familievernkontor i alle regioner i Norge. Det er allikevel mange familievernkontor som ikke tilbyr kurset på grunn av for få ressurser eller andre prioriteringer.
 • Kursledere som holder Fortsatt Foreldre svarer at de har tilstrekkelig tid og ressurser til å drive kurset. De mener at kurset kan ha stor nytteverdi for foreldrene som deltar og at kurset er tilpasset foreldrenes behov. Det er rom for å gjøre individuelle tilpasninger av kurset etter deltakernes ønsker.
 • Det mangler gode effektstudier av kurset for å få innsikt i hvordan kurset virker, for hvem det virker og under hvilke betingelser.
 • Fortsatt Foreldre bør være et tilgjengelig tilbud til alle foreldre etter samlivsbrudd for å forebygge psykiske vansker hos barna.

Sammendrag

Konflikter mellom foreldre er vanlig i forbindelse med samlivsbrudd og synes å være en av de viktigste risikofaktorene for problemutvikling hos barn, spesielt hvis konfliktene er store og vedvarende. I forbindelse med samlivsbrudd og tiden etterpå kan foreldre trenge støtte og veiledning i hvordan være gode nok omsorgspersoner for felles barn. Fortsatt Foreldre er et gruppebasert foreldreveiledningskurs til foreldre etter samlivsbrudd utviklet ved Modum Bad. Målet er å gjøre foreldrene bevisst på at barn blir påvirket av hvordan de som foreldre samarbeider og hvordan de håndterer sin egen situasjon. Kurset går vanligvis over åtte timer og omhandler fem temaer: bruddprosessen, kommunikasjon, konflikt og samspill, å se barnets livssituasjon, om foreldresamarbeid, og veien videre. Temaene introduseres gjennom en håndbok med tekster og med forslag til ulike pedagogiske virkemidler.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og formålet har vært å kartlegge kurslederes erfaringer med Fortsatt Foreldrekurset og utbredelsen av tilbudet. Mer spesifikt har målet vært å undersøke hvordan kurslederne opplever nytteverdien av kurset, betydningen av de ulike temaene som gjennomgås i løpet av kurset, og i hvilken grad de må tilpasse kursinnhold og metoder til deltakernes behov.

Det ble sendt et elektronisk spørreskjema til alle kurslederne av Fortsatt Foreldre som er knyttet til familievernkontorene rundt om i landet. Resultatene viste at Fortsatt Foreldre tilbys i alle de fem regionene i Norge, men at tilbudet ikke er like godt dekket i alle regionene. Kurslederne som har avholdt kurs mente at omfanget av kurset er tilstrekkelig og at de har nok tid til å jobbe med de ulike temaene som kurset omhandler. De mente at temaene og de ulike pedagogiske virkemidlene bidrar til at nytteverdien er stor for deltakerne. Videre mente de at kurset er tilpasset foreldrenes behov. Det hjelper foreldrene til både selvrefleksjon og til å kunne ta eks-partnerens og barnas perspektiv. Kurslederne mente videre at de pedagogiske virkemidlene støtter opp under temaene og budskapet som formidles gjennom kurset. Mange av kurslederne fortalte om betydningen av gruppens støttende og normaliserende funksjon. De aller fleste kurslederne var tilfredse med kombinasjonen av temaene og de pedagogiske verktøyene. Det gjøres imidlertid individuelle tilpasninger av kursets temaer og pedagogiske verktøy. Tilpasningene gjøres ut ifra foreldrenes behov, interesser og motivasjon. Tilpasningene kan imidlertid føre til at det utvikles flere versjoner av Fortsatt Foreldre-kurset. Det kan være hensiktsmessig å standardisere kursinnholdet i noen grad og heller fokusere på å differensiere mellom foreldrenes ulike behov når kursgruppene settes sammen. Kurslederne mente at omfanget at Fortsatt Foreldre-kurset er tilstrekkelig, at foreldre som går fra hverandre kan ha nytte av å delta på Fortsatt Foreldrekurs, og at kurset et tilpasset foreldrenes behov.

Nytteverdien av Fortsatt Foreldre er avhengig av kursledernes evne til å formidle stoffet og foreldrenes motivasjon for å delta. Det å treffe andre foreldre som er i samme situasjon kan bidra til økt selvinnsikt og innsikt i eks-partnerens perspektiv. Det kan også bidra til en følelse av normalisering av egen situasjon. Det at foreldrene får en større innsikt i situasjonen og får bearbeidet vanskelige følelser, kan være med å lette byrden for barna.

Det er behov for evalueringer av effekten kurset kan ha på foreldresamspill og barns opplevelse av konflikt og samspill. Det finnes per i dag ikke slike evalueringer.