Hopp til innhold

Rapport

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2016

Dette er en rapport over personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt her i landet.

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2016.

Dette er en rapport over personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt her i landet.


Sammendrag

For året 2016 er det registrert 257 dødsfall blant ikke-bosatte, noe som utgjør ca. 0,6 prosent av dødsfallene i Norge. Det var 193 menn og 64 kvinner. Det er en overvekt av menn under 70 år. En stor andel av dødsfallene skyldes ytre årsaker (ulykker, selvmord og drap). I yngre aldersgrupper er det i utgangspunktet relativt få sykdomsdødsfall, og det forventes derfor en høy andel dødsfall på grunn av ytre årsaker. Siden vi ikke har full oversikt over hvor mange utlendinger (ikke-bosatte) som til enhver tid befinner seg i landet, kan vi ikke si om de har en reell overdødelighet av ytre årsaker.

Førti prosent av de døde kom fra Norden og resten av Europa. I tillegg til disse kommer gruppen med norsk fødselsnummer, der de aller fleste er personer som tidligere har vært bosatt i Norge, men som nå er utvandret.

For mange av de avdøde er det ufullstendige opplysninger om opprinnelsesland og årsaken til at de var i Norge (oppholdsstatus) på dødstidspunktet.

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ellingsen CL, Westby G.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-904-7