Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningskartlegging

Bruk av rene engangshansker for å forebygge spredning av smitte i helsetjenesten – systematisk litteratursøk med sortering

 • Utgitt: 2018
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Holte HH, Straumann GH, Fagernes M.
 • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-908-5
Hansker omslag.jpg

I denne publikasjonen presenterer vi relevant litteratur om bruk av rene hansker for å forebygge smitte i helsetjenesten.

Nedlastbar

Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Område for helsetjenester fikk forespørsel fra område for smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet om å samarbeide om flere systematiske litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Resultatene skal brukes i forbindelse med oppdatering av anbefalinger for flere smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten. I denne publikasjonen presenterer vi relevant litteratur om bruk av rene hansker for å forebygge smitte i helsetjenesten.

Metode

Vi utarbeidet systematisk litteratursøk etter studier, oversikter, retningslinjer og behandlings­anbefalinger i Cochrane Library, Medline, EMBASE og CINAHL. Søket ble utført i september 2017. To forskere gikk, uav­hengig av hverandre, gjennom titler og sammendrag for identifiserte referanser og vurderte re­levans i henhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 1803 referanser. Av disse vurderte vi 55 som mulig rele­vante. De inkluderte referansene ble sortert til elleve ulike kategorier:

 • Oversikter, 4 referanser
 • Sammensatte tiltak hvor bruk av rene engangshansker inngår – effekt av håndhygiene og hansker, 6 referanser
 • Sammensatte tiltak hvor bruk av rene engangshansker inngår – reduksjon av blodbaneinfeksjon/sepsis, 2 referanser
 • Sammensatte tiltak hvor bruk av rene engangshansker inngår – reduksjon av MRSA-spredning, 6 referanser
 • Sammensatte tiltak hvor bruk av rene engangshansker inngår – reduksjon av Clostridium difficile, 3 referanser
 • Sammensatte tiltak hvor bruk av rene engangshansker inngår – reduksjon av andre mikrober/bakterier, 8 referanser
 • Sammenligning av sterile og rene hansker, 11 referanser
 • Betydning av hansker på kontaminering av hender til personell, 6 referanser
 • Betydning av tilsetningsstoffer i hansker, 6 referanser
 • Betydning av hansker for reduksjon av smitte ved stikk, 2 referanser
 • Smitte grunnet kontaminerte hansker, 1 referanse