Hopp til innhold

Notat

Årlig driftsrapport for RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge).

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge).


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge), gir årlig ut en driftsrapport for dette registeret. Rapporten omtaler organisering, ansvar og myndighet, og hvordan opplysningene behandles i registeret.

Driftsrapporten omtaler hvor komplett registeret er i forhold til antall hendelser, hvor fullstendige opplysningene er og dekningsgraden på institusjons- eller enhetsnivå. Den viser også hvordan dataene brukes til overordnet helsestatistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene og i vitenskaplige publikasjoner.

Folkehelseinstituttet rapporterer årlig om driften av registeret til Helse- og omsorgsdepartementet og til Datatilsynet.

 

Om publikasjonen

  • Av: Folkehelseinstituttet