Hopp til innhold

Notat

Årlig driftsrapport for Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, gir årlig ut en driftsrapport for dette registeret. Rapporten omtaler organisering, ansvar og myndighet, og hvordan opplysningene behandles i registeret.

Driftsrapporten omtaler hvor komplett registeret er i forhold til antall hendelser, hvor fullstendige opplysningene er og dekningsgraden på institusjons- eller enhetsnivå. Den viser også hvordan dataene brukes til overordnet helsestatistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene og i vitenskapelige publikasjoner.

Folkehelseinstituttet rapporterer årlig om driften av registeret til Helse- og omsorgsdepartementet og til Datatilsynet.

Publikasjonsliste

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet