Hopp til innhold

Notat

Årlig driftsrapport for Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Meldingssystem for smittsomme sykdommer.

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Meldingssystem for smittsomme sykdommer.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), gir årlig ut en driftsrapport for dette registeret. Rapporten omtaler organisering, ansvar og myndighet, og hvordan opplysningene behandles i registeret.

Driftsrapporten omtaler hvor komplett registeret er i forhold til antall hendelser, hvor fullstendige opplysningene er og dekningsgraden på institusjons- eller enhetsnivå. Den viser også hvordan dataene brukes til overordnet helsestatistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene og i vitenskaplige publikasjoner.

Folkehelseinstituttet rapporterer årlig om driften av registeret til Helse- og omsorgsdepartementet og til Datatilsynet.

Publikasjonsliste

Forfattere

Om publikasjonen

  • Av: Folkehelseinstituttet