Hopp til innhold

Notat

Årlig driftsrapport for Hjerte- og karregisteret

Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Hjerte- og karregisteret.

Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Hjerte- og karregisteret.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for Hjerte- og karregisterets basisdel, gir årlig ut en driftsrapport for dette registeret. Rapporten omtaler organisering, ansvar og myndighet, og hvordan opplysningene behandles i registeret.

Driftsrapporten omtaler hvor komplett registeret er i forhold til antall hendelser, hvor fullstendige opplysningene er og dekningsgraden på institusjons- eller enhetsnivå. Den viser også hvordan dataene brukes til overordnet helsestatistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene og i vitenskapelige publikasjoner.

Folkehelseinstituttet rapporterer årlig om driften av registeret til Helse- og omsorgsdepartementet og til Datatilsynet.

Publikasjonsliste

Forfattere

Om publikasjonen

  • Av: Folkehelseinstituttet