Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Early risk assessment: What to expect of the 2017/18 influenza season in Norway

Denne rapporten omtaler Folkehelseinstituttets vurdering av influensasituasjonen tidlig i sesongen 2017/18. Vurderingen er basert på tilgjengelige data fra influensaovervåkingen og beskriver hvordan det kommende influensautbruddet i Norge mest sannsynlig vil arte seg.


  • Utgitt: Desember 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Early risk assessment: What to expect of the 2017/18 influenza season in Norway, Folkehelseinstituttet. Rapport Desember 2017. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Last ned

Rapporten er basert på data fra immunstatusundersøkelser, overvåkingsdata fra begynnelsen av sesongen, vaksinesalg og erfaringer fra tidligere influensautbrudd. Rapporten er ment å støtte helsetjenestens kapasitetsplanlegging, gi bakgrunnsinformasjon til smittevernpersonell og annet helsepersonell, samt gi informasjon om influensaepidemier. Nå ved starten av utbruddsperioden 2017/18 er det særlig aktuelt å vurdere i hvilket omfang de ulike influensavirusene vil sirkulere og hvordan dette kan påvirke forekomst av sykdom, alvorlig sykdom og dødelighet i de ulike risiko- og aldersgruppene. Årets rapport er skrevet på engelsk da vi anser at det også vil være interesse for våre vurderinger utenfor Norge.

FHI-rapport_influensa senariorapport 2017_forside_WEB.png