Hopp til innhold

Rapport

Early risk assessment: What to expect of the 2017/18 influenza season in Norway

Denne rapporten omtaler Folkehelseinstituttets vurdering av influensasituasjonen tidlig i sesongen 2017/18. Vurderingen er basert på tilgjengelige data fra influensaovervåkingen og beskriver hvordan det kommende influensautbruddet i Norge mest sannsynlig vil arte seg.

FHI-rapport_influensa senariorapport 2017_forside_WEB.png

Denne rapporten omtaler Folkehelseinstituttets vurdering av influensasituasjonen tidlig i sesongen 2017/18. Vurderingen er basert på tilgjengelige data fra influensaovervåkingen og beskriver hvordan det kommende influensautbruddet i Norge mest sannsynlig vil arte seg.


Sammendrag

Rapporten er basert på data fra immunstatusundersøkelser, overvåkingsdata fra begynnelsen av sesongen, vaksinesalg og erfaringer fra tidligere influensautbrudd. Rapporten er ment å støtte helsetjenestens kapasitetsplanlegging, gi bakgrunnsinformasjon til smittevernpersonell og annet helsepersonell, samt gi informasjon om influensaepidemier. Nå ved starten av utbruddsperioden 2017/18 er det særlig aktuelt å vurdere i hvilket omfang de ulike influensavirusene vil sirkulere og hvordan dette kan påvirke forekomst av sykdom, alvorlig sykdom og dødelighet i de ulike risiko- og aldersgruppene. Årets rapport er skrevet på engelsk da vi anser at det også vil være interesse for våre vurderinger utenfor Norge.

Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet