Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien

Notat

Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien

Publisert

Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»

omslag forside NCD.jpg

Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»


Om publikasjonen

  • Utgitt: April 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Nasjonal NCD indikatorgruppe.
  • ISBN elektronisk: 978-828082-845-2

Sammendrag

Rapporten er et resultat av den nasjonale NCD gruppens arbeid med å kvalitetssikre datagrunnlaget for de 25 NCD indikatorene som er definert av WHO i den globale NCD strategien “Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020”.

Denne globale strategien har som hovedmål å redusere for tidlig død som følge av ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicale disease, NCD) med 25 prosent innen 2025. Med NCD menes i denne sammenheng kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom. Disse fire sykdomsgruppene kan langt på vei forebygges ved å redusere de fire felles risikofaktorene; røyking, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol.

Bakgrunnen for rapporten er at Folkehelseinstituttet i 2016 fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å i samarbeid med Helsedirektoratet bidra til utvikling av indikatorer på NCD området knyttet til rapportering av den globale og nasjonale NCD strategien. For å svare på oppdraget etablerte Folkehelseinstituttet en nasjonal NCD gruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges arktiske universitet/ Tromsøundersøkelsen, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus, Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet. Gruppen har utført sitt mandat som innebærer å identifisere datakilder til NCD-indikatorer som er gitt av WHO, kvalitetssikre og samordne datakilder som dekker hver enkelt av indikatorene, og har foreslått nye indikatorer.