Hopp til innhold

Notat

Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien

Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»

omslag forside NCD.jpg

Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»


Sammendrag

Rapporten er et resultat av den nasjonale NCD gruppens arbeid med å kvalitetssikre datagrunnlaget for de 25 NCD indikatorene som er definert av WHO i den globale NCD strategien “Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020”.

Denne globale strategien har som hovedmål å redusere for tidlig død som følge av ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicale disease, NCD) med 25 prosent innen 2025. Med NCD menes i denne sammenheng kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom. Disse fire sykdomsgruppene kan langt på vei forebygges ved å redusere de fire felles risikofaktorene; røyking, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol.

Bakgrunnen for rapporten er at Folkehelseinstituttet i 2016 fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å i samarbeid med Helsedirektoratet bidra til utvikling av indikatorer på NCD området knyttet til rapportering av den globale og nasjonale NCD strategien. For å svare på oppdraget etablerte Folkehelseinstituttet en nasjonal NCD gruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges arktiske universitet/ Tromsøundersøkelsen, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus, Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet. Gruppen har utført sitt mandat som innebærer å identifisere datakilder til NCD-indikatorer som er gitt av WHO, kvalitetssikre og samordne datakilder som dekker hver enkelt av indikatorene, og har foreslått nye indikatorer.

Om publikasjonen

  • Utgitt: April 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Nasjonal NCD indikatorgruppe.
  • ISBN elektronisk: 978-828082-845-2