Hopp til innhold

Rapport

Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

Rapporten beskriver mulighetene til å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidige særskilt viktige antibiotika.

Rapporten beskriver mulighetene til å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidige særskilt viktige antibiotika.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Denne rapporten beskriver mulighetene til å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidige særskilt viktige antibiotika, men også viktige eksisterende antibiotika i den norske spesialisthelsetjenesten. Modellen har utspring i DRIVE-AB prosjektet som ser på samfunnsverdien av nye antibiotika samt nye økonomiske modeller for antibiotika.

I arbeidet med rapporten har Folkehelseinstituttet samarbeidet med Helsedirektoratet, Legemiddelverket og representanter fra de regionale helseforetakene samt sykehusenes innkjøpsorganisasjon v/LIS.

Muligheten for å utvikle og teste ut en potensiell pilot gjennom en nasjonal innkjøps-, finansierings- og distribusjonsmodell ble vurdert for å belyse flere viktige elementer:

  1. Sikre riktig bruk og bevaring
  2. Sikre stabil tilgjengelighet
  3. Innovative løsninger - nye finansieringsordninger som å frikoble pris fra salgsvolum
  4. Mulighet for å kunne implementere løsningen i helsetjenesten

Erfaringene fra dette prosjektet vil kunne danne et grunnlag for å utforme en operativ modell som sikrer forutsigbar tilgang til et eller flere utvalgte antibiotika.

Om rapporten

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISBN elektronisk: 978-­82-­8082-­862-­0