Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensasesongen i Norge 2016-2017. Årsrapport. Delrapport 4 av smittsomme sykdommer i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Influensasesongen i Norge 2016-2017. Årsrapport. Delrapport 4 av smittsomme sykdommer i Norge

Rapport

Influensasesongen i Norge 2016-2017. Årsrapport. Delrapport 4 av smittsomme sykdommer i Norge

Publisert

Den laboratoriebaserte overvåkingen av influensa i sesongen 2016-2017 viste en tydelig økning i influensatilfeller allerede tidlig i sesongen (uke 46) og testaktiviteten ved norske laboratorier var høy allerede ved sesongstart.

Forside Influensasesongen i Norge 2016-2017.JPG

Den laboratoriebaserte overvåkingen av influensa i sesongen 2016-2017 viste en tydelig økning i influensatilfeller allerede tidlig i sesongen (uke 46) og testaktiviteten ved norske laboratorier var høy allerede ved sesongstart.


Om rapporten

 • Utgitt: Juli 2017
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • ISSN elektronisk: 2387-2217
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-849-1

Sammendrag

Hovedbudskap

 • Influensautbruddet 2016/17 startet usedvanlig tidlig og nådde toppen i de siste ukene av desember 2016.
 • Det har vært en middels kraftig sesong i antall syke sammenlignet med utbrudd de siste årene, men overdødeligheten blant eldre har vært betydelig.
 • Influensasesongen var sterkt dominert av influensa A(H3N2)-virus. Influensa B-virus, for det meste genotype B/Yamagata, overtok sent i sesongen.
 • Generelt nedsatt beskyttende immunitet denne sesongen mot H3N2-virus i ulike aldersgrupper før sesongstart.
 • Den eldre del av befolkningen sto for en høy andel av influensa A(H3N2)-smittetilfellene.
 • Omtrent like mange personer ble lagt inn i sykehus med influensa denne sesongen som i 2014/15, men flere eldre ble innlagt, sammenlignet med de to foregående sesongene.
 • Det har vært tydelige regionale forskjeller i utbredelsen av influensa. Østlandet og Midt-Norge har hatt størst andel influensalignende sykdom og laboratoriebekreftet influensa.
 • Flere grupper av A(H3N2)-virus sirkulerte på samme tid, enkelte var mindre i samsvar med H3-komponenten i vaksinen. Influensa B/Yamagata som sirkulerte var lite eller mindre dekket av B/Victoria-virus, som var i vaksinen.
 • Estimert vaksinasjonsdekning i risikogruppene for alvorlig influensa var 23 % for sesongen 2015/16, noe som er langt under målet på 75 % dekning.
 • Antall distribuerte vaksinedoser har steget de siste to årene. Denne sesongen ble det sendt ut cirka 548.000 doser, mot cirka 480.000 doser i sesongen 2014/15.
 • Nye initiativ i sesongen har vært å videreutvikle overvåkingen av alvorlig influensa ved å opprette overvåking av intensivbehandlede influensapasienter, rekruttering av flere allmennpraktiserende leger til overvåkingsprogrammet og tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen for influensavaksine.