Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Automatisert desinfeksjon av rom og overflater: systematisk litteratursøk med sortering

Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av forskningspublikasjoner om effekten av automatisert desinfeksjon av rom og overflater i helseinstitusjoner.

Automatisert desinfekson Forside.jpg

Vi fikk i oppdrag å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av forskningspublikasjoner om effekten av automatisert desinfeksjon av rom og overflater i helseinstitusjoner.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten å utføre et litteratursøk med påfølgende sortering av forskningspublikasjoner om effekten av automatisert desinfeksjon av rom og overflater i helseinstitusjoner. Formålet var å kartlegge hva slags dokumentasjon som foreligger for bruk i en eventuell senere metodevurdering. 

Metode

Vi utførte et systematisk litteratursøk etter publikasjoner publisert f.o.m. 2000 til mai 2017, og sorterte potensielt relevante referanser etter tema. Vi inkluderte systematiske oversikter, metodevurderinger og kontrollerte primærstudier om effekten av automatisert desinfeksjon med hydrogenperoksid eller ultrafiolett lys (UV-lys).

Resultat

  • Vi identifiserte 14 systematiske oversikter eller metodevurderinger publisert mellom 2011 og 2017.
  • Vi identifiserte 43 kontrollerte primærstudier publisert mellom 2004 og 2017.
  • To primærstudier undersøkte effekten av automatisert desinfeksjon med hydrogenperoksid sammenlignet med UV-lys.
  • 26 primærstudier undersøkte effekten av automatisert desinfeksjon med hydrogenperoksid eller UV-lys sammenlignet med manuelle eller andre desinfeksjonsmetoder.
  • 15 primærstudier undersøkte effekten av ulike produkter og maskinenes plassering i rommet.

Vi vurderte ikke studienes metodiske kvalitet og oppsummerte ikke studienes resultater. Vi presenterer referanser til studiene supplert med internettlenker til sammendrag og eventuell fulltekst.

Nedlastbar

Om publikasjonen

  • Utgitt: 08.2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kirkehei I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-870-5