Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkulose i Norge 2015 - med behandlingsresultater for 2014»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkulose i Norge 2015 - med behandlingsresultater for 2014

Rapport

Tuberkulose i Norge 2015 - med behandlingsresultater for 2014

Publisert

Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2015 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 318 tuberkulosetilfeller i 2015.

Tuberkulose i Norge 2015.JPG

Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2015 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 318 tuberkulosetilfeller i 2015.


Kun tilgjengelig elektronisk.

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Arnesen TM, Heldal E, Mengshoel AT, Nordstrand K, Rønning K, Sandbu S.
  • ISSN elektronisk: 1894-4868
Bestill

Last ned:

Sammendrag

318 tilfeller av tuberkulosesykdom meldt i Norge i 2015

Det ble totalt meldt 318 tuberkulosetilfeller til MSIS i 2015. Dette er færre enn i de to foregående årene.  Ni av ti av de som får tuberkulose i Norge er født, og sannsynligvis også smittet, utenfor Norge. 

- Nedgang i meldte tuberkulosetilfeller til tross for økte ankomster av asylsøkere

På grunn av høye ankomster av asylsøkere i 2015, var det fler som gjennomgikk obligatorisk tuberkuloseundersøkelse ved ankomst dette året enn årene før. At det likevel var en nedgang i antall meldte tilfeller, kan tilskrives landbakgrunnen til de som kom.  Insidens i ulike grupper  samvarierer i stor grad med forekomsten i fødelandet. Det var i 2015 mange asylsøkere fra Syria, et land som ikke har høy forekomst av tuberkulose. Av de utenlandsfødte med tuberkulose, hadde 44 % vært under ett år i Norge ved diagnosetidspunktet.

- Fortsatt svært lav forekomst av tuberkulose blant norskfødte

Av de 318 som fikk tuberkulose i 2015, var 36 født i Norge og 26 av disse hadde to norskfødte foreldre. Insidensen blant norskfødte er fortsatt blant de laveste i verden, på under ett tilfelle per 100 000 innbyggere. Det er de siste årene ikke meldt noen tilfeller av tuberkulosesykdom hos norskfødte barn under 10 år med norskfødte foreldre. Dette tyder på at det er svært liten risiko for tuberkulosesmitte i Norge ettersom små barn og immunsvekkede er de som lettest blir syke etter smitte.

- Laveste antall MDR TB tilfeller på flere år og høy andel med vellykket behandling

Det var i 2015 meldt fem tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge, hvilket er færre enn på flere år.  Behandlingsresultatene for tuberkulosepasienter i Norge er svært gode, enten de har følsomme eller resistente stammer.

- For få melder resultat av smitteoppsporing

Det ble i 2015 innsendt rapport om smitteoppsporing fra bare litt over halvparten av alle tilfellene av lungetuberkulose.  Revidert rapporteringsskjema er tatt i bruk fra 2016.    

- Færre startet forebyggende behandling

640 friske personer med tuberkulosesmitte fikk forebyggende behandling i 2015. Dette var en nedgang fra 774 året før.  Nedgangen kan ses i sammenheng med nye anbefalinger om tydeligere målretting av forebyggende behandling til de som har høyest risiko for aktivering av latent smitte.