Hopp til innhold

Rapport

Risk Assessment and Regulations of Nanomaterials in Norway and Russia

Den økende bruken av nanoteknologi i forbruksprodukter, til industrielle formål og innen medisin, har ført til teknologiske fremskritt som kan gi stor økonomisk gevinst.

rapportforside

Den økende bruken av nanoteknologi i forbruksprodukter, til industrielle formål og innen medisin, har ført til teknologiske fremskritt som kan gi stor økonomisk gevinst.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Frigjorte nanopartikler kan potensielt forårsake helseskader. Derfor er det viktig at man i utviklingen av nanoteknologi foretar risikovurderinger, både med hensyn til produksjon og bruk av nanomaterialer. Denne rapporten tar utgangspunkt i et fellesseminar i St Petersburg i 2015 der russiske og norske helsemyndigheter tok for seg reguleringen av nanomaterialer ved å peke på likheter og forskjeller i måten dette gjøres på i de to landene.

Rapporten er skrevet på engelsk.

Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Glushkova, Refsnes, Låg, Khlebnikova and Schwarze.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-728-9