Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Immunitet mot røde hunder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Immunitet mot røde hunder

Rapport

Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger

Publisert

Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

Rapportforside Rubella immunitet 2016

Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.


Nedlastbar PDF

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Barlinn R, Dudmann S, Rolandsen Riise Ø, Nøkleby H.
  • ISBN elektronisk: ISBN 978-82-8082-5

Hovedbudskap

Alle gravide kvinner i Norge får undersøkt antistoffnivået mot røde hunder. En rekke andre europeiske land som i likhet med Norge har eliminert sykdommen, har sluttet med å teste alle gravide. Folkehelseinstituttet har vurdert grunnlaget for å gjennomføre rutinemessig testing. Resultatet og nye anbefalinger for testing og vaksinering er oppsummert i en rapport.

Det anbefales ikke lenger testing av personer som vet at de har fått to doser vaksine mot røde hunder (oftest i form av MMR-vaksine). Personer som vet at de har fått en vaksinedose, anbefales en dose MMR-vaksine uten forutgående testing. Personer som ikke er vaksinert eller er usikre, bør få målt antistoff og eventuelt få vaksine. For kvinner vil det beste være å få gjort dette før første svangerskap. 

Sammendrag

Folkehelseinstituttet mottok i mai 2014 et spørsmål om hvorvidt fertile kvinner, som var vaksinert med to doser MMR-vaksine, men likevel hadde antistofftiter mot rubella under «beskyttende nivå», hadde behov for revaksinering. 

Norske kvinner født i 1963 eller senere har fått tilbud om rubellavaksine. Over 95 % responderer på vaksinen, men antistoffnivået faller over tid. Antistoffnivået er høyere hos kvinner som har hatt rubella eller sannsynligvis har blitt utsatt for naturlig boostring enn hos dem som er vaksinert og har vokst opp i en vaksinert befolkning.

Det finnes svært begrenset litteratur om beskyttende effekt av svært lave antistoffer eller respons på en tredje dose rubellavaksine og få publikasjoner om cellulær respons på rubellavaksine, selv om det er grunn til å tro at cellulær immunitet er viktig for beskyttelse mot rubella.

Det er grunn til å tro at immuniteten hos kvinner oppvokst i andre land kan være noe lavere enn hos dem som vokst opp i Norge. Testing og oppfølging av dem er derfor viktig. 

Land som har eliminert rubella, som Norge, går nå bort fra rutinemessig antistoffmåling hos gravide. Antistoffer måles bare når det er usikkert om kvinnen har fått to doser rubellaholdig vaksine. 

Folkehelseinstituttet har gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av temaet rubellavaksinering og immunitet / beskyttelse. Dette danner bakgrunn for å vurdere om en tilsvarende endring bør gjøres i Norge.

Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.