Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningene

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forskningsomtale

Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningene

Publisert

Det er vel så bra å bare bruke kardiotokografi alene som elektrokardiogram sammen med kardiotokografi (STAN) ved behov for elektronisk fødselsovervåkning. Det viser en Cochrane-oversikt.

Det er vel så bra å bare bruke kardiotokografi alene som elektrokardiogram sammen med kardiotokografi (STAN) ved behov for elektronisk fødselsovervåkning. Det viser en Cochrane-oversikt.


Hovedbudskap

Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre nr 3 2016

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av elektronisk fødselsovervåking til fødende som har behov for overvåkning. De vurderte effekten av kardiotokografi (CTG) alene sammenlignet med CTG og elektrokardiogram brukt sammen (STAN).

Resultatene viser at:

 • det er liten eller ingen forskjell i antall kvinner som trenger keisersnitt. Vi har stor tillit til resultatet
 • det trolig er liten eller ingen forskjell i pH-verdi målt i navlestrengen etter fødsel med funn lavere enn 7,05. Vi har middels tillit til resultatet
 • liten eller ingen forskjell i neonatal encephalopathy. Vi har stor tillit til resultatet
 • flere føtale blodprøver tas ved CTG alene. Vi har stor tillit til resultatet
 • noen flere trenger instrumentell vaginal forløsning ved CTG alene. Vi har stor tillit til resultatet
 • det er liten eller ingen forskjell i andelen som trenger innleggelse på nyfødtintensiven. Vi har stor tillit til resultatet
 • det er lite sannsynlig at perinatal dødelighet påvirkes . Vi har stor tillit til resultatet

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Resultattabell

STAN_restab.
STAN_restab.

Bakgrunn

Kardiotokografi (CTG) som fødselsovervåking ble tatt i bruk på 1960-tallet. Formålet var blant annet å bidra til at færre barn fikk fødselsskader som følge av surstoffmangel. Det ble ikke reduksjon i barn som fikk fødselsskaden cerebral parese, men det ble en betydelig økning i antall keisersnitt og operative vaginale forløsninger. STAN (ST waveform analysis) er elektrokardiogram som ble utviklet og tatt i bruk i tillegg til kardiotokografi med forhåpninger om at man skulle få færre operative forløsninger og færre fødselsskader hos nyfødte.

STAN-teknologien ble introdusert til Norge og andre land i Norden for cirka 20 år siden. Bruken av STAN-teknologien er utbredt i Norge. Teknologien er komplisert og fødeavdelingene bruker betydelig ressurser på opplæring.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatteren av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i september 2015, og fant syv studier med til sammen 27 403 personer som de inkluderte i oversikten. Seks av studiene, med tilsammen 26 446 kvinner så på effekten av CTG sammenlignet med CTG + ECG (STAN). Den syvende studien så på CTG og PR og er utelatt fra denne omtalen. Utfallene om Apgar og intubering er ikke med i resultattabellen, men viste ingen forskjell i effekt mellom de to gruppene. Vi har høy tillit til denne dokumentasjonen. To studier er registrert pågående og resultatene fra dem vil bli inkludert i nyere oppdateringer av denne oversikten. Studiene var utført i Sverige, Finland, England, Frankrike, Nederland og USA. Studiene er stort sett av høy kvalitet, men med noe mangelfull rapportering av prosedyrene for blinding av de gravide og deres helsepersonell. Denne oversikten har konkusjoner som er i tråd med to andre nylig publiserte systematiske oversiktsartikler (Blix og medarbeidere 2016 og Saccone og medarbeidere 2016). 

Kilde

Neilson JP. Fetal electrocardiogram (ECG) for fetal monitoring during labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD000116. DOI: 10.1002/14651858.CD000116.pub5.

Hele oversikten i Cochrane Library

Andre referanser

Blix E, Brurberg KG, Reierth E, Reinar LM og Øian P. ST waveform analysis versus cardiotocography alone for intrapartum fetal monitoring: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016;95(1):16-27.

Saccone G, Schuit E, Amer-Wahlin I, Xodo S, Berghella V. Electrocardiogram ST Analysis During Labour: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomised Controlled Trials. Obstetrics and Gynecology. 2016;127(1):127-35.

Sammendrag

Det er vel så bra å bare bruke kardiotokografi alene som elektrokardiogram sammen med kardiotokografi (STAN) ved behov for elektronisk fødselsovervåkning. Det er lite sannsynlig at behovet for keisersnitt, innleggelse på nyfødtintensiv og perinatal dødelighet påvirkes av hvilke av de to fødselsovervåkningsmetodene man bruker.

Bruk av STAN fører imidlertid til at noen færre kvinner trenger instrumentell hjelp ved vaginal forløsning og færre blodprøver må tas av barnet. Helseutfall hos barnet er trolig lite påvirket. Det viser en Cochrane-oversikt.

Om publikasjonen

 • Utgitt: Mai 2016
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Reinar LM, Dalsbø TK.