Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge

Forskningskartlegging

Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge

Publisert

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.

Effekt av brukermedvirkning.jpg

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.


Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: April 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kurtze N, Meneses JF, Nguyen L.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-701-2

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.

Metode

Søk etter litteratur ble utført i februar 2016. En bibliotekar søkte i 11 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser fra år 2000 til februar 2016. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Litteratursøket ga 3459 unike referanser.

Kun 1 relevant studie ble inkludert. Denne studien var en randomisert kontrollert studie som evaluerte en rådgivningsmetode for barn og unge, kalt «Counselling in dialogue». Metoden tok sikte på å øke kvaliteten på rådgivning samt barn og unges deltakelse i beslutninger (brukermedvirkning). Det er uklart om barna var i institusjon.  

Vi fant også 19 andre publikasjoner som muligens kan være relevante selv om de ikke møtte inklusjonskriteriene.

Det fins begrenset internasjonal dokumentasjon om effekten av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge. I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type basert på sammendragene.