Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport
2016

Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere

Folkehelseinstituttet vil på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlegge holdninger til-, og utbredelse av alkoholbruk, samt konsekvenser og regulering av alkoholbruk i norsk arbeidsliv i perioden 2015-2018. I denne rapporten presenteres de første funnene fra undersøkelsen som ble gjennomført blant norske arbeidstakere i 2015.


  • Utgitt: Juni 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Moan IS og Halkjelsvik T.
  • ISBN TRYKT: 978-82-8082-737-1
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-738-8

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Hovedformålene med denne undersøkelsen var å kartlegge: (1) norske arbeidstakeres alkoholbruk og holdninger til alkoholbruk i jobbsammenheng, (2) utbredelse av og holdninger til alkoholrelatert sykefravær og ineffektivitet, (3) andre konsekvenser, positive og negative, av alkoholbruk for individet og for arbeidslivet, og (4) hvordan alkoholbruk inngår og reguleres i arbeidslivet. En webundersøkelse ble gjennomført blant norske arbeidstakere våren/sommeren 2015 av TNS Gallup på oppdrag fra SIRUS (alder 20-74 år; n=1940). I tillegg ble spørsmål som omhandler alkoholrelatert sykefravær og ineffektivitet inkludert i Undersøkelsen om rusmidler og tobakk i 2015, en telefonsurvey som gjennomføres årlig av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag for SIRUS. Bare de som rapporterte at de var yrkesaktive inngår i analysene i rapporten (alder 20-74 år, n= 1399). 

Oppsummert viser undersøkelsen at drikking i jobbrelaterte situasjoner forekommer relativt sjelden, men at holdningene til alkoholbruk i jobbsammenheng er mer liberale enn selvrapportert konsum tilsier. Andelen som rapporterer om alkoholrelatert sykefravær er lavere enn det som er blitt funnet i tidligere undersøkelser, noe som kan tyde på at dette er et bransjespesifikt problem heller enn et problem i hele bredden av norsk arbeidsliv. Å undersøke forskjeller mellom bransjer og andre undergrupper av arbeidstakere blir derfor et viktig anliggende i hovedrapporten planlagt i 2018, som vil baseres på data fra fire år. Resultatene fra denne undersøkelsen viste at andelene som rapporterte om andre typer negative konsekvenser av alkoholbruk, for eksempel uønsket seksuell oppmerksomhet og vold, er sammenlignbare med funnene i generelle befolkningsundersøkelser.

Alkohol og arbeidsliv.jpg