Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Måleegenskaper ved Klokketesten »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Måleegenskaper ved Klokketesten

Systematisk oversikt

Måleegenskaper ved Klokketesten

Publisert

Klokketesten har overordnet sett adekvate psykometriske egenskaper som et screeninginstrument for kognitiv svikt. Klokketesten fanger bare opp enkelte aspekter ved kognitiv fungering.

Klokketesten har overordnet sett adekvate psykometriske egenskaper som et screeninginstrument for kognitiv svikt. Klokketesten fanger bare opp enkelte aspekter ved kognitiv fungering.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Smedslund G, Siqveland J, Leiknes KA.
  • ISSN elektronisk: 1890 – 1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-968-7

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal, på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdere måleegenskapene (reliabilitet og validitet) av psykologiske tester og psykiatriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge.

Oppdraget i denne rapporten var å identifisere forskning om måleegenskapene ved klokketesten (KT) og gi en omtale av testen.

Beskrivelse  av klokketesten

Klokketesten er et visuelt (non-verbal) screeninginstrument for kartlegging av milde til moderate kognitive vansker hos voksne og eldre. Klokketesten har eksistert siden 1950-tallet. Den første standardiserte skåringsversjonen ble utgitt av Freedman og Kaplan i 1994. Norsk versjon er utarbeidet av Strobel m. fl. (2012). Klokketestens utforming og oppgaveinstruks varierer noe med ulike skåringssystemer. Det vanligste er at den som blir testet skal tegne en rund klokkeskive, tegne inn tallene og tegne inn viserne på et angitt tidspunkt. Tidsbruken på testen varierer mellom to og ti minutter. Det er ingen spesielle kompetansekrav for å administrere klokketesten.

Metode

Vår oppsummering er basert på internasjonal forskning. Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk og søkte etter nyere systematiske oversikter (publisert etter 2005). Søket ble utført i september 2014. Vi søkte også etter norske studier. To forskere har gjennomgått identifiserte publikasjoner, vurdert relevans i forhold til inklusjonskriteriene og ekstrahert relevante psyometridata. Alle medforfattere har bidratt til skriving av rapporten.

Resultater

Vi inkluderte tre systematiske oversikter som oppsummerte måleegenskaper ved Klokketesten. Ved bruk av testen i utredning av mulig demens, er sensitivitet rapportert fra 67% til 98% og spesifisitet fra 69% til 95%, og en korrelasjon med Mini Mental State Examination på 0,79. Vi fant ingen relevante norske studier, men fant en norsk versjon som heter KT-NR2.

Konklusjon

Klokketesten har overordnet sett adekvate psykometriske egenskaper som et screeninginstrument for kognitiv svikt. Klokketesten fanger bare opp enkelte aspekter ved kognitiv fungering.