Hopp til innhold

Rapport

Bruk av verktøy for vurdering og kvalitetssikring av skriftlig helseinformasjon om demens (2015:2)

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører NAKMI et 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram om demens og eldre innvandrere.

Rapport-Suitability-Assessment-of-Materials-SAM-Workshop-23-oktober-2014_Side_01.jpg

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører NAKMI et 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram om demens og eldre innvandrere.


Hovedbudskap

Oppdraget er forankret i St. meld. nr. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer og Omsorgsplan 2015. Programmets hovedmål er å bistå Helsedirektoratet i utforming av en strategi for implementering og prioritering av tiltak når det gjelder eldre innvandrere med demens.

Sammendrag

Dette er en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). NAKMI ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2018.

Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Av: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
  • Forfattere: Ruud MIA, Hole GO og Spilker RS.
  • ISBN trylt: 978-82-92564-24-0