Hopp til innhold

Rapport

Ulike modeller for kvalitetssystem – kort oversikt

En kort oversikt over klassifikasjonssystem for kvalitetsindikatorer.

En kort oversikt over klassifikasjonssystem for kvalitetsindikatorer.


Hovedbudskap

Helsedirektoratet ga Kunnskapssenteret et oppdrag våren 2014 om å lage en kort oversikt over klassifikasjonssystem for kvalitetsindikatorer. Oppdraget ble avgrenset til WHO, OECD og EU, samt Canada, Danmark, England, Sverige og USA. I dette notatet gir vi en kort oversikt over teori og begrepsbruk knyttet til indikatorer, en oversikt over epoker i kvalitetsmålingens historie og en beskrivelse av nasjonale og overnasjonale rammeverk for måling av kvalitet i helsetjenesten.

Utfordringen ved å beskrive rammeverk i ulike helsesystem, er at systemene er designet for å løse helsepolitiske målsettinger i sin kontekst. Nasjonale rammeverk brukes i styring av helsesystemet. Formålet til nasjonale system vil variere fra å være rene styringssystem til å bidra i regulering av system.

Kvalitetsmåling er å bruke statistisk informasjon for å følge med på om det er endringer i en prosess for å nå en ønsket målsetting. Den underliggende prosessen, aktivitetene for måling av kvalitet, kan deles inn i fire stadier: Begrepsavklaring og strategi, valg og utvikling av mål/indikatorer, datainnsamling og analyse, rapportering og bruk. De to siste stadiene blir ikke omtalt i dette notatet.

 

    Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Saunes I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-929-8