Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonell»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonell

Forskningsomtale

To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonell

Publisert Oppdatert

Helsepersonell som bruker to lag hansker får redusert risiko for perforert hanske sammenlignet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Helsepersonell som bruker to lag hansker får redusert risiko for perforert hanske sammenlignet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø TK, Brurberg KG.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet informasjon om og vurdert effekt av å bruke to lag hansker sammenlignet med ett lag hansker hos helsepersonell og funnet at:

  • Bruk av to lag hansker trolig reduserer antall perforeringer i den indre hansken (middels kvalitet)
  • Bruk av to lag hansker trolig gir liten eller ingen innvirkning på antall perforeringer i den ytre hansken (middels kvalitet)
  • Bruk av to lag hansker trolig reduserer tilfeller av blodeksponering på huden (middels kvalitet)

Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, desto sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Resultattabell

doble_handsker_formidling

Bakgrunn

Helsepersonell bruker hansker for å redusere risikoen for smitte mellom pasient og helsepersonell. Det er mest vanlig at helsepersonell bruker hansker når de skal sette sprøyter eller når de utfører kirurgiske inngrep. Selv om helsepersonell bruker hansker kan de risikere å bli eksponert for smitte ved at hansken perforeres, altså at det oppstår et hull eller en flenge i hansken. Det har derfor vært diskutert om man bør bruke ett eller flere lag med hansker og om det muligens er noen hansker som er sikrere enn andre. Eksempler på slike spesialhansker er tykkere gummihansker eller hansker som er laget av materiale som tøy eller stål.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt effekten av bruk av hansker hos helsepersonell for å reduserer risiko for perforering og kontaktsmitte. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser i juni 2013. De fant 34 randomiserte kontrollert studier med til sammen 6 890 deltakere. Helsepersonellet som deltok i studiene var stort sett kirurger og sykepleiere, men også enkelte assistenter og studenter deltok. Studiene var utført i England, Frankrike, Finland, Danmark, Spania, Amerika, Australia, Indonesia, Thailand, Taiwan, India og Oman. Studiene foregikk i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten innenfor blant annet gynekologi og ortopedi. Helsepersonellet som deltok utførte ulike kirurgiske inngrep, både korttidsinngrep, langtidsoperasjoner, akutte og planlagte inngrep. Studiene hadde enkelte uklarheter knyttet til om det var risiko for systematiske skjevheter (bias). En viktig begrensning i studiene var i hovedsak relatert til mangel på blinding av utfallsmål og målingen av utfallet.  Forskerne så også etter studier om effekt av å bruke tre lag med hansker og bruk av spesialhansker. De fant ut at tre lag med hansker kan være mer effektivt enn to lag med hansker for å unngå perforering i hansken, men det var kun én studie og resultatet er usikkert. De fant også ut at bruk av spesialhanske over vanlig hanske er mer effektivt enn to lag med vanlige hansker for å unngå perforering i hansken. Spesialhanske mellom to vanlige hansker er mer effektivt enn to lag med vanlige hansker for å unngå perforering i hansken. Det var ingen forskjell i effekt på tykkere hansker sammenlignet med tynnere hansker. Det er ingenting som tyder på at et ekstra lag med hansker reduserer følsomhet i fingrene hos helsepersonell som utfører kirurgiske inngrep, men dette funnet er basert på én studie.

Kilde

Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.

http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD009573.pub2.