Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten

Oppdrag for å finne systematiske oversikter om effekten av tiltak for å bedre farmasøyttjenesten.

Oppdrag for å finne systematiske oversikter om effekten av tiltak for å bedre farmasøyttjenesten.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne systematiske oversikter om effekten av tiltak for å bedre farmasøyttjenesten.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i syv internasjonale litteraturdatabaser. Søket ble utført i april 2014. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 3759 referanser. Av disse var 74 vurdert som mulig relevante.

Vi sorterte oversiktene i kategorier ut fra tiltak. Vi fant én oversikt som omhandlet tiltak gitt til farmasøyter. De resterende oversiktene omhandlet tiltak utført av farmasøyter for å bedre farmasøyttjenesten.

Det var seks kategorier av tiltak benyttet for å bedre farmasøyt-tjenesten:

  • Tiltak gitt til farmasøyter (1 oversikt)
  • Medikamentgjennomgang utført av farmasøyter (3 oversikter)
  • Samhandlingstiltak med farmasøyter (2 oversikter)
  • Andre tiltak gitt av farmasøyter (18 oversikter)
  • Ulike tiltak gitt av farmasøyter for spesifikk sykdom (30 oversikter)
  • Tiltak som kan utføres av farmasøyter (20 oversikter)

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Berg RC, Pike E.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-877-2