Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapport 2014: 1 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rapport 2014: 1 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år

Rapport

Rapport 2014: 1 Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år

Publisert Oppdatert

Denne rapporten er den andre i en serie knyttet til barnehageforskning i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det undersøkes hvorvidt variasjon i kvalitet i norske barnehager henger sammen med språklig og psykisk fungering hos 5-år gamle barn.

Rapport 2014:1.jpg

Denne rapporten er den andre i en serie knyttet til barnehageforskning i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det undersøkes hvorvidt variasjon i kvalitet i norske barnehager henger sammen med språklig og psykisk fungering hos 5-år gamle barn.


Om rapporten

  • Utgitt: 2014:1
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Wang MV med flere.

Hovedbudskap

Andre aspekter ved kvaliteten på norske barnehager, som pedagogisk praksis, materielle ressurser, antall ansatte og gruppestørrelse, har lite å si for barns språklige og psykiske fungering ved fem år.

Rapporten er den andre i rekken knyttet til barnehageforskning i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Den baserer seg på spørreskjema fylt ut av både foreldre og pedagogiske ledere i barnehagen til over 4 000 femåringer, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

De viktigste funnene i denne studien er:

  • Relasjonen mellom barnet og en voksen i barnehagen henger sammen med både språklig og psykisk fungering hos barnet. Den sterkeste sammenhengen finner vi med tilpasning/skolemodenhet hos barna.
  • Pedagogisk kvalitet i barnehagen (for eksempel dagsplan, pedagogisk praksis og rutine for kartlegging) forklarer lite av variasjonen i barnas språklige og psykiske fungering.
  • Strukturell kvalitet i barnehagen (for eksempel gruppestørrelse, personalstabilitet og tilgang på undervisnings materiell) forklarer lite av variasjonen i barnas språklige og psykiske fungering.
  • Hverken alder for oppstart eller antall timer barnet er i barnehagen henger i særlig grad sammen med språklig og psykisk fungering hos barnet.
  • Omtrent 23 prosent av barna i denne undersøkelsen har en eller annen form for vanske/helseproblem/sykdom eller er henvist til spesialist i følge rapportering fra enten pedagogisk leder eller mor.

Sammenhenger mellom kvalitet i barnehagen og barns fungering er svake

Det er svært svake sammenhenger mellom de fleste indikatorer på kvalitet og fungering hos barnet. Den sterkeste sammenhengen finner forskerne mellom ulike mål på fungering hos barnet og relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen.

– Sammenhengen kan forklares både med at velfungerende barn som snakker godt får gode relasjoner med voksne, og at en god relasjon kan ha positiv effekt på barnets fungering, sier Mari Vaage Wang, en av forskerne bak rapporten.

– Resultatene tyder på at å gå i norske barnehager hverken har en sterk positiv eller negativ effekt på barnas språklige og psykiske fungering.

–Selv om internasjonal forskning har vist at barnehager av dårlig kvalitet kan henge sammen med vansker hos barna, er det ikke noe ved våre resultater som tyder på at det er tilfelle for norske barnehager. Dette kan være fordi de norske barnehagene jevnt over holder en kvalitet som er god nok til at det ikke har en negativ effekt, sier Wang.

Mange barn med vansker

Resultatene viste også at foreldre og pedagogiske ledere i barnehagene rapporterer ulike typer vansker hos 23 prosent av barna. 

Begrensningene i studien

Den viktigste begrensningen ved studien er at det ikke er mulig å si noe om årsaksretning. Forskerne har målt barnas fungering og kvaliteten i barnehagen på samme tidspunkt, og kan ikke si noe om hva som kommer først.

Det er derfor umulig å vite om en god relasjon med en voksen i barnehagen kan føre til gode ferdigheter eller god fungering hos barnet.

Det er også viktig å være klar over at pedagogisk leder rapporterer både om sitt forhold til barnet og om barnets språklige og psykiske fungering. Sammenhengen mellom relasjon og fungering er sterkere der hvor pedagoger rapporter fungering enn der hvor foreldre rapporterer fungering hos barnet.

Resultatene i denne rapporten utelukker ikke at det er kvaliteter ved norske barnehager som ikke er målt i denne studien, som kan påvirke barns utvikling i negativ eller positiv retning. Det er heller ikke gjort sammenlikninger mellom barn som går i barnehage og barn som passes hjemme eller er i andre passordninger.

Referanse

Engvik M, Evensen L, Gustavson K, Jin F, Johansen R, Lekhal R, Schjølberg S, Wang MV and Aase H. Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2014, rapport: 2014:1

Sammendrag

Resultatene viser at aspekter ved kvaliteten på norske barnehager som pedagogisk praksis, materielle ressurser og gruppestørrelse, har lite å si for barns språklige og psykiske fungering ved 5 år, mens en god relasjon til en voksen i barnehagen er av betydning.