Hopp til innhold

Statistikk

Rusmidler i Norge 2013

SIRUS' årlige rapport Rusmidler i Norge er for 2013 utvidet med mer omfattende tekst og flere tabeller enn tidligere.

SIRUS' årlige rapport Rusmidler i Norge er for 2013 utvidet med mer omfattende tekst og flere tabeller enn tidligere.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Øvrige bidragsytere: Ellen J. Amundsen, Ola Røed Bilgrei, Kristin Buvik, Marit Edland-Gryt, Odd Hordvin, Elisabeth Kvaavik, Grethe Lauritzen, Ingeborg Lund, Marianne Lund, Thomas Anton Sandøy, Janne Scheffels, Øystein Skjælaaen, Gunnar Sæbø og Tord Finne Vedøy.

SIRUS' årlige rapport Rusmidler i Norge er for 2013 utvidet med mer omfattende tekst og flere tabeller enn tidligere. Innholdet er også omorganisert og delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Vi gjør oppmerksom på at framstillingen i pdf-utgaven som her presenteres, av ulike grunner ikke er så blitt så oversiktlig som vi kunne ønske. Eksempelvis går noen av tabellene over mer enn én side.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Skretting A, Lund KE, Bye EK.
  • ISSN trykt: 0802-2097
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt:
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-412-3