Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelse

Forskningsomtale

Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelse

Publisert Oppdatert

Hydrokortison kan trolig forebygge utvikling av posttraumatisk stresslidelse hos voksne som mottar behandling ved akuttmottak eller gjennomgår operasjoner. Propanolol, temazepam, escitalopram og gabapentin har ingen eller liten effekt på forebygging av posttraumatisk stresslidelse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Hydrokortison kan trolig forebygge utvikling av posttraumatisk stresslidelse hos voksne som mottar behandling ved akuttmottak eller gjennomgår operasjoner. Propanolol, temazepam, escitalopram og gabapentin har ingen eller liten effekt på forebygging av posttraumatisk stresslidelse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Siqveland J, Dalsbø T.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. Forfatterne av denne systematiske oversikten undersøkte om medikamenter kan forebygge utvikling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Effekten av medikamentell forebygging av
Foto: Colourbox

PTSD ble undersøkt hos personer som mottok akuttmedisinsk behandling etter belastende hendelser som overfall eller ulykker, hos pasienter med septisk sjokk, pasienter som gjennomgikk hjerteoperasjon og pasienter med andre akutte somatiske tilstander.

Hydrokortison sammenlignet med placebo (narrepiller):

  • forebygger trolig utvikling av posttraumatisk stresslidelse. Vi har middels tillit til resultatet.

Propanolol sammenlignet med placebo (narrepiller): 

  • forebygger muligens utvikling av posttraumatisk stresslidelse, men resultatet er usikkert fordi spennvidden for tiltakets effekt er bred. I beste fall forebygges forekomsten av posttraumatisk stresslidelse, i verste fall øker den. Vi har lav tillit til resultatet

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekten. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekten.

Resultattabell

Oversiktsforfatterne konkluderer med at det foreløpig ikke finnes grunnlag for å anbefale bruk av medikamenter for å forebygge posttraumatisk stresslidelse, og at det trengs mer forskning av høy kvalitet.

Bakgrunn

Hva er PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som oppstår hos noen etter belastende hendelser som ulykker, naturkatastrofer, krigshandlinger eller vold. Symptomer på PTSD er at minner fra hendelsen trenger seg på uten at personen ønsker det, at personen blir urolig eller skvetten og unngår situasjoner som minner om hendelsen. Disse symptomene er relativt vanlige i den første tiden etter en belastende hendelse, men går for de fleste over. Hos noen vedvarer imidlertid symptomene, og dersom symptomene varer over tre måneder har personen utviklet en kronisk stresslidelse, PTSD. Mellom fem og ti prosent av befolkningen vil i løpet av livet ha PTSD, mens prevalensen på ethvert tidspunkt er mellom 1 - 2 %. PTSD er assosiert med økt risiko for depresjon, kroppslige smerter, rusmisbruk, uførhet og nedsatt livskvalitet.

Tiltaket

Én teori for forebygging av PTSD er basert på at det er sammenheng mellom lavt nivå av kortisol og PTSD og at tilførsel av kortisol i medikamentform, som hydrokortison, derfor kan forebygge PTSD. Selv om den nøyaktige mekanismen for hvordan lavt kortisolnivå er relatert til PTSD ikke er sikkert beskrevet, har studier vist at kortisol har en effekt på hukommelse for emosjonelt ladede hendelser.  

Mer om den systematiske oversikten
Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser frem til februar 2014, og fant ni studier med til sammen 345 personer som de inkluderte i oversikten. Personene var over 18 år og hadde opplevd en potensielt traumatisk hendelse, men hadde ikke hadde blitt diagnostisert med PTSD. Oppfølgingstiden i studiene varierte fra to uker til 31 måneder. Studiene ble utført i USA, Israel og Tyskland. Pasientene ble rekruttert fra intensivavdelinger, eller andre somatiske sykehusavdelinger. To av studiene ble finansiert av farmasøytiske selskaper.

Effekten av ulike medikamenter ble undersøkt; fire studier om hydrokortison og tre om propanolol, en studie om temazepam, en studie om escitalopram og en studie om gabapentin. I de fleste studiene startet tiltaket innen 12 timer etter hendelsen. Lengden på intervensjonen varierte fra en enkeltdose hydrokortison til tre uker behandling med escitalopram, en antidepressiva. Studiene i oversikten rekrutterte personer som hadde opplevd et snevert utvalg av de belastende hendelsene som kan gi PTSD. Det er usikkert i hvor stor grad funnene kan generaliseres til personer som har opplevd andre typer belastende hendelser, for eksempel å leve i en krigssituasjon eller med familievold.

Kilde
Amos T, Stein DJ, Ipser JC. Pharmacological interventions for preventing post-traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD006239. DOI: 10.1002/14651858.CD006239.pub2.

Les hele oversikten i Cochrane Library:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006239.pub2/abstract