Hopp til innhold

Rapport

Fødsler i Norge - Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2012

Årstabellene i denne rapporten viser autoriserte tall for 2012. Tabellene inkluderer alle registrerte svangerskap som er avsluttet f.o.m. 22 fullgåtte svangerskapsuker (154 dager) og med fødselsvekt 500 gram eller mer.

Årstabeller for Medisinsk fødselsregister.jpg

Årstabellene i denne rapporten viser autoriserte tall for 2012. Tabellene inkluderer alle registrerte svangerskap som er avsluttet f.o.m. 22 fullgåtte svangerskapsuker (154 dager) og med fødselsvekt 500 gram eller mer.


Sammendrag

Det finnes statistikk over fødsler i Norge i MFRs statistikkbank på www.fhi.no/mfr, samt i
trykte årsmeldinger (1967-2004) og årstabeller (2005). Helsepersonell og fødeinstitusjoner har meldeplikt til MFR om alle fødsler i Norge. Siden 2002 har Folkehelseinstituttet vært databehandlingsansvarlig for MFR, og siden høsten 2005 har det vært mulig for fødeinstitusjonene å melde elektronisk til MFR, og de fleste fødslene meldes nå elektronisk (84 % i 2012).
Nedlastbar

Om rapporten

  • Utgitt: Mars 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISSN elektronisk: 483726653