Hopp til innhold

Rapport

Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.

Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.


Hovedbudskap

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utarbeidet et foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser. Oppdraget beskrev at klassifikasjonen skulle bygge på WHOs klassifisering for å muliggjøre internasjonale sammenligninger, samt at arbeidet skulle skje i tett samarbeid med RHFer og andre relevante aktører.

Arbeidsgruppen foreslår at arbeidet videreutvikles på nasjonalt nivå og videreføres inn i det nystartede WHO-prosjektet hvor formålet er å utvikle en forenklet versjon av det eksisterende WHO-klassifikasjonssystemet. Pilottesting, validering, samt vurdering av administrative og økonomiske kostnader knyttet til implementering av et nytt klassifikasjonssystem gjenstår, og må utføres og beskrives i videreføringen av prosjektet.

Dette er en publikasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Saastad E, Engebretsen TA, Levernes S, Resulbegovic N, Riiser TJ, Rudsro S, Sandby K, Strømman F, Svendsby PO, Flesland Ø.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-860-4