Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

Rapport

Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

Publisert

Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.

Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.


Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Saastad E, Engebretsen TA, Levernes S, Resulbegovic N, Riiser TJ, Rudsro S, Sandby K, Strømman F, Svendsby PO, Flesland Ø.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-860-4

Hovedbudskap

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utarbeidet et foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser. Oppdraget beskrev at klassifikasjonen skulle bygge på WHOs klassifisering for å muliggjøre internasjonale sammenligninger, samt at arbeidet skulle skje i tett samarbeid med RHFer og andre relevante aktører.

Arbeidsgruppen foreslår at arbeidet videreutvikles på nasjonalt nivå og videreføres inn i det nystartede WHO-prosjektet hvor formålet er å utvikle en forenklet versjon av det eksisterende WHO-klassifikasjonssystemet. Pilottesting, validering, samt vurdering av administrative og økonomiske kostnader knyttet til implementering av et nytt klassifikasjonssystem gjenstår, og må utføres og beskrives i videreføringen av prosjektet.

Dette er en publikasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.