Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste

Forskningskartlegging

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste

Publisert Oppdatert

Systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner, for å finne norske studier, internasjonale systematiske oversikter og retningslinjer om elektrokonvulsiv behandling.

Systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner, for å finne norske studier, internasjonale systematiske oversikter og retningslinjer om elektrokonvulsiv behandling.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Leiknes KA, Dalsbø TK, Heintz M, Sletsjøe H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-858-1

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner, for å finne norske studier, internasjonale systematiske oversikter og retningslinjer om elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT).  Våre funn er presentert i denne systematiske litteraturlisten.

Metode

Vi søkte i medisinske databaser og relevante internettadresser. Vi utarbeidet tre søkestrategier: et elektronisk søk for systematiske oversikter og retningslinjer, et annet for søk etter retningslinjer i relevante internettsider og det siste elektroniske søket etter norsk vitenskapelig litteratur. Søkene ble avsluttet i februar 2014. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Søk 1, oversikten over systematiske oversikter ble sortert tematisk etter 11 kategorier. Søk 2, ble sortert etter retningslinjer, veiledninger, pasientinformasjon og rapporter, utredninger, prosedyrer og håndbøker i to kategorier. Søk 3, oversikten over norsk vitenskapelig litteratur ble presentert samlet etter årstall. Vi identifiserte:

  • 84 systematiske oversikter fordelt på 11 tematiske områder
  • 28 retningslinjer, rapporter, håndbøker, manualer, prosedyrer og pasientinformasjonskilder
  • 83 norske vitenskapelige publikasjoner fra 1954 til 2014