Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Det norske helsesystemet 2013»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Det norske helsesystemet 2013

Rapport

Det norske helsesystemet 2013

Publisert

Dette er en norsk utgave av den engelske rapporten «Norway: Health System Review», som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition».

Dette er en norsk utgave av den engelske rapporten «Norway: Health System Review», som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition».


Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Ringard Å, Sagan A, Saunes IS, Lindahl AK.
  • ISSN elektronisk: 1817-6127

Sammendrag

Dette er en norsk utgave av den engelske rapporten «Norway: Health System Review», som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition». Rapportserien utgis av utredningsinstituttet European Observatory on Health Systems and Policies i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Den norske utgaven er oversatt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

I rapporten, som nærmest er å betrakte som et oppslagsverk, finnes det informasjon som kan brukes som grunnlag for læring om og forståelse av vårt helsesystem, om hvordan det over tid har utviklet seg og hvordan de forskjellige delene henger sammen.

Den engelske utgaven av rapporten ble ferdigstilt 1. juni 2013 og utgitt i desember samme år. Den norske oversettelsen har vært tro mot den engelske utgaven. Endringer som har skjedd etter 1. mai 2013, er derfor ikke med. På den engelske nettsiden The Health Systems and Policy Monitor legges det imidlertid fortløpende ut informasjon om nye initiativ og endringer som skjer i det norske helsesystemet eller i helsepolitikken. I tillegg fremkommer hvilke kapitler i den opprinnelige rapporten disse endringene er relatert til. 

«Helsesystemer i endring» (Health Systems in Transition (HiT)) er en rapportserie som presenterer oversikter over helsesystemer i ulike land. De gir også en detaljert beskrivelse av helsevesenet og hvilke reformer og politiske initiativ som pågår eller er under utvikling i landet som beskrives. Hver profil er produsert av nasjonale eksperter i det enkelte land i samarbeid med ansatte i European Observatory on Health systems and Policies.

For at man skal kunne sammenligne mellom land er rapportene basert på en mal som revideres med jevne mellomrom. Malen inneholder detaljerte retningslinjer (herunder spesifikke spørsmål, definisjoner og eksempler) for å utarbeide en rapport.

Målet med HiT er å gi relevant informasjon for å støtte politikere og analytikere i deres utvikling av helsesystemer i Europa. De kan brukes til:

  • Å lære i detalj om ulike tilnærminger til organisering, finansiering og tilbud av helsetjenester og om de viktigste aktørene i helsesystemene
  • Å beskrive det institusjonelle rammeverket, prosesser for, innhold i og gjennomføring av helsereformer
  • Å sette søkelys på utfordringer og områder som krever mer dyptgående analyse
  • Å bidra med et verktøy for formidling av informasjon om helsesystemer og utveksling av erfaringer med reformstrategier mellom politikere og analytikere i ulike land Å bistå forskere i mer dyptgående komparative helsepolitiske analyser.

Informasjonen i rapportene inngår i et nettbasert verktøy , der man selv kan avgrense hvilken informasjon og hvilke land man ønsker å sammenligne. Systemet trekker automatisk ut og sorterer innholdet fra de publiserte rapportene for de landene og temaene man velger.