Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 - 2013»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 - 2013

Statistikk

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 - 2013

Publisert Oppdatert

Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet inneholder en komplett oversikt over alle legemidler som er utlevert etter resept fra apotek. Rapporten inneholder detaljerte opplysninger om omfang av bruk av vanedannende legemidler i den voksne befolkningen, inkludert alders- og kjønnsforskjeller, samt fylkesvise forskjeller. Videre har rapporten fakta og tabeller over bruk av vanedannende legemidler.

Bruk av vanedannende legemidler.jpg

Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet inneholder en komplett oversikt over alle legemidler som er utlevert etter resept fra apotek. Rapporten inneholder detaljerte opplysninger om omfang av bruk av vanedannende legemidler i den voksne befolkningen, inkludert alders- og kjønnsforskjeller, samt fylkesvise forskjeller. Videre har rapporten fakta og tabeller over bruk av vanedannende legemidler.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Svetlana Skurtveit, Solveig Sakshaug, Vidar Hjellvik, Christian Berg, Marte Handal.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-630-5

Sammendrag

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av data fra Reseptregisteret ved Avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet etter oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet.

 Mer enn 900 000 personer fikk i 2013 utlevert et legemiddel som kan være vanedannende, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Vel en halv million fikk et smertestillende legemiddel av typen opioider. I tillegg fikk 350 000 et sovemiddel og 300 000 et angstdempende legemiddel.

Vanedannende legemidler omfatter i hovedsak smertestillende (opioider), angstdempende legemidler og sovemidler, se fakta nedenfor.

I tillegg til at det er et høyt antall som bruker vanedannende legemidler, viser rapporten også følgende:

 • Bruk av vanedannende legemidler er langt høyere hos kvinner enn hos menn.
 • Bruken av vanedannende legemidler har totalt sett vært relativt stabil i perioden fra 2005 til 2013.
 • Det er store fylkesvise forskjeller i bruk.
 • Bruken av sterke opioider har økt. Dette kan ha sammenheng med et øket fokus på optimal smertelindring hos pasienter med kroniske smerter.  
 • Bruken av benzodiazepiner som sovemidler er redusert, blant annet som følge av oppmerksomheten på negative effekter av disse legemidlene.
 • Bruken av sovemidler kalt «Z-hypnotika» har flatet ut.

Områder som bør følges opp

Rapporten peker på at mange bruker sovemidler av typen z-hypnotika over lang tid eller bruker flere vanedannende legemidler samtidig, samt at bruk av vanedannende legemidler er mer vanlig hos personer med psykiske lidelser enn i den øvrige befolkningen.

Mange bruker z-hypnotika for lenge

Rapporten peker på at én av fem pasienter som var nye brukere av sovemidler av typen «z-hypnotika», fortsatte å bruke disse over flere år. En av ti nye brukere av z-hypnotika brukte sovemidlene nærmest hver dag over fire år. I følge godkjente retningslinjer, skal sovemidler brukes kortvarig.

- Dette problemområdet trenger videre oppfølging, sier Svetlana Skurtveit, professor og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Mange bruker ulike vanedannende legemidler samtidig

Samtidig bruk av ulike vanedannende legemidler kan, avhengig av dose, gi alvorlige bivirkninger. I de nye veilederne for bruk av vanedannende legemidler utarbeidet av Helsedirektoratet, poengteres det at samtidig bruk av flere vanedannende legemidler bør unngås.

Folkehelseinstituttet har i rapporten avdekket at mange bruker ulike vanedannende legemidler samtidig:

 • Samtidig bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika var den vanligste kombinasjonen. I 2013 fikk rundt 60 000 voksne pasienter denne kombinasjonen utlevert på samme dag i apotek.
 • Opioider kombinert med z-hypnotika eller benzodiazepiner var nesten like vanlig. I 2013 fikk henholdsvis 55 000 og 50 000 personer disse kombinasjonene utlevert samme dag.
 • Samtidig bruk av alle tre legemiddelgrupper ble observert hos 14 000 pasienter.

Det er viktig med mer forskning innenfor dette området for å få mer informasjon om effekter av samtidig bruk.

Bruk av vanedannende legemidler er mer vanlig hos pasienter med psykiske lidelser

Andelen som bruker opioider er mer enn dobbelt så høy blant brukere av ADHD-midler sammenliknet med den generelle befolkningen. Forskjellen er enda mer uttalt for sovemidler og angstdempende midler der andel brukere er henholdsvis omkring tre og fire ganger høyere blant brukere av ADHD-midler. Det er også økt bruk av vanedannende legemidler hos pasienter som får legemidler for depresjon.

Det er viktig med god oppfølging av pasienter med psykiske lidelser fordi de ofte har mange utfordringer og trenger differensiert behandling. Vanedannende legemidler kan være en nødvendig del av behandlingen.

Fakta: de mest brukte vanedannende legemidlene

Ulike grupper vanedannende legemidler er (varemerker i parentes):

 • Opioider – smertestillende legemidler:
  • Svake opioider: kodein/paracetamol (Paralgin forte®, Pinex forte®), tramadol (Nobligan®, Tramagetic®)
  • Sterke opioider: morfin (Dolcontin®), oksykodon (Oxycontin®, Oxynorm®), buprenorfin (Norspan®, Temgesic®), fentanyl (Durogesic®)
 • Benzodiazepiner, angstdempende:
  • Diazepam (Valium®, Stesolid®, Vival®), oksazepam (Sobril®)
 • Benzodiazepiner, sovemidler
  • Nitrazepam (Mogadon®, Apodorm®), flunitrazepam (Flunipam®, Rohypnol®)
 • Z-hypnotika (sovemidler):
  • Zopiklon (Imovane®), zolpidem (Stilnoct®)
 • Legemidler mot ADHD:
  • Metylfenidat (Ritalin®, Concerta®, Equasym®), modafenil (Modiodal®)

Komplett oversikt finnes i rapporten.