Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013

Rapport

30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013

Publisert Oppdatert

I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor). Ved syv sykehus er det høyere sannsynlighet for reinnleggelse enn gjennomsnittet (mot fem i fjor), mens seks har lavere andel reinnleggelser (mot to i fjor).

I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor). Ved syv sykehus er det høyere sannsynlighet for reinnleggelse enn gjennomsnittet (mot fem i fjor), mens seks har lavere andel reinnleggelser (mot to i fjor).


Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Lindman AS, Hassani S, Kristoffersen DT, Tomic O, Dimoski T, Helgeland J.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-912-0

Hovedbudskap

I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor). Ved syv sykehus er det høyere sannsynlighet for reinnleggelse enn gjennomsnittet (mot fem i fjor), mens seks har lavere andel reinnleggelser (mot to i fjor).

Forskjellen i risikojustert sannsynlighet mellom flesteparten av sykehusene er såpass beskjeden at det er usikkert om forskjellene er reelle. Variasjonsbredden, dvs. forskjellene mellom sykehusene med høyest og lavest overlevelse for sykehus, ser imidlertid ut til å være mindre enn for 2012.

Sammendrag

Dataene fra denne publikasjonen finnes også på Helse Norge som en del av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

Institusjonsrapportene

For akutte tilstander med høy dødelighet er overlevelse i en fast tidsperiode etter at sykdommen oppsto en mye brukt kvalitetsindikator. For mange mindre alvorlige tilstander som er vanlige blant eldre mennesker, kan sannsynligheten for en ikke-planlagt reinnleggelse være en god kvalitetsindikator. Reinnleggelser er også ressurskrevende og gir et mål på samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester.

Disse indikatorene fra Kunnskapssenteret inngår i det norske kvalitetsindikatorsystemet og blir publisert årlig:

  • 30-dagers overlevelse etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt
  • 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag
  • 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd
  • 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse (totaloverlevelse)
  • 30-dagers reinnleggelse blant eldre etter sykehusinnleggelse

Kunnskapssenteret har beregnet indikatorene for året 2013, og resultatene presenteres som risikojustert sannsynlighet for overlevelse/reinnleggelse. Resultatene viser at noen sykehus, helseforetak og regionale helseforetak (RHF) har signifikant høyere eller lavere overlevelse enn gjennomsnittet.

I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor). Ved syv sykehus er det høyere sannsynlighet for reinnleggelse enn gjennomsnittet (mot fem i fjor), mens seks har lavere andel reinnleggelser (mot to i fjor).

Forskjellen i risikojustert sannsynlighet mellom flesteparten av sykehusene er såpass beskjeden at det er usikkert om forskjellene er reelle. Variasjonsbredden, dvs. forskjellene mellom sykehusene med høyest og lavest overlevelse for sykehus, ser imidlertid ut til å være mindre enn for 2012.