Hopp til innhold

Statistikk

MSIS og Tuberkuloseregisteret. Årsstatistikk for 2012 og beskrivelse og evaluering av registrene.

I denne rapporten presenteres årsstatistikk for MSIS og Tuberkuloseregisteret for 2012. I tillegg beskrives MSIS og Tuberkuloseregisteret slik systemet fungerer i dag, utfordringer med driften av registeret og datakvaliteten.

I denne rapporten presenteres årsstatistikk for MSIS og Tuberkuloseregisteret for 2012. I tillegg beskrives MSIS og Tuberkuloseregisteret slik systemet fungerer i dag, utfordringer med driften av registeret og datakvaliteten.


Sammendrag

MSIS og Tuberkuloseregisteret er to av femten sentrale helseregistre. Folkehelseinstituttet har ansvar for å overvåke den nasjonale og delta i overvåkingen av den internasjonale epidemiologiske situasjonen og drive forskning på smittevernområdet med utgangspunkt i disse registrene.

Om publikasjonen

  • Utgitt: Juni 2013
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: T. Bruun, T. Arnesen, P. Elstrøm, K. Konsmo, Ø. Nilsen og H. Blystad.
  • ISBN trylt: 978-­82-­8082-­571-­1
  • ISBN elektronisk: 978-­82-­8082-­572-­8