Hopp til innhold

Rapport

Radonmembraner som sperre for maur

Maur er vanlig utendørs i Norge, men kommer også inn i hus hvor de kan lage reir i isolasjonsmateriale og treverk. Bygninger beregnet for varig opphold for mennesker skal ha radonsperre mot grunnen. Isopor benyttes i stor grad under såler på hus, og det var ønskelig å finne ut om radonmatter også kan bidra til å hindre maur i få tilgang til denne isoporen.

Forside rapport - Radonmembraner som sperre mot maur.jpg

Maur er vanlig utendørs i Norge, men kommer også inn i hus hvor de kan lage reir i isolasjonsmateriale og treverk. Bygninger beregnet for varig opphold for mennesker skal ha radonsperre mot grunnen. Isopor benyttes i stor grad under såler på hus, og det var ønskelig å finne ut om radonmatter også kan bidra til å hindre maur i få tilgang til denne isoporen.


Om rapporten

  • Utgitt: Februar 2012
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Tone Birkemoe, Nina Huyn, Heidi Heggen Lindstedt.
  • ISSN trykt:
  • ISSN elektronisk: 978-82-8082-487-5
  • ISBN trylt: 978-82-8082-486-8
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-487-5