Hopp til innhold

Rapport

Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

Denne rapporten fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rapporten oppsummerer hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser.

Denne rapporten fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rapporten oppsummerer hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser.


Om rapporten

  • Utgitt: 2012:2
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Nilsen W, Skipstein A, Gustavson K. Prosjektledere: Major E og Aarø LE.
  • ISSN trykt:
  • ISSN elektronisk: ISBN: 978-82-8082-500-1
  • ISBN trylt: ISBN: 978-82-8082-499-8
  • ISBN elektronisk: ISBN: 978-82-8082-500-1