Hopp til innhold

Rapport

Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010.

Over 30 forskere ved Folkehelseinstituttet, universitetene og andre forskningsinstitusjoner har beskrevet dødsårsaker i Norge gjennom de siste 60 år. Rapporten viser utviklingen etter alder og kjønn fra 1951-2010 for 80 dødsårsaksgrupper definert i henhold til Eurostats kortliste og tilleggsgrupper.

Over 30 forskere ved Folkehelseinstituttet, universitetene og andre forskningsinstitusjoner har beskrevet dødsårsaker i Norge gjennom de siste 60 år. Rapporten viser utviklingen etter alder og kjønn fra 1951-2010 for 80 dødsårsaksgrupper definert i henhold til Eurostats kortliste og tilleggsgrupper.


Sammendrag

Forventet levealder og store linjer i dødelighetsutviklingen beskrives i et eget kapittel som dekker perioden 1846-2010.
Rapporten inneholder også en oversikt over utvikling og endringer i kodepraksis i Dødsårsaksregisteret. I perioden har for eksempel 5 revisjoner av International Classification of Diseases (ICD; ICD-6 til ICD-10) vært i bruk. For de 80 dødsårsaksgruppene er det definert bro-koding gjennom de forskjellige revisjonene av ICD.

Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2012
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Flere etater.