Hopp til innhold

Rapport

Nasjonalt register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat

For å øke kunnskapen om alvorlige allergiske reaksjoner på mat i Norge, ble det i 2000 etablert et nasjonalt Matallergiregister.

Forside_Allergiske reaksjoner-pa-mat-2000-2010_Side_01.jpg

For å øke kunnskapen om alvorlige allergiske reaksjoner på mat i Norge, ble det i 2000 etablert et nasjonalt Matallergiregister.


Hovedbudskap

Noen flere kvinner enn menn er registrert med alvorlige reaksjoner på mat. Kjønnsfordelingen er 60:40. To aldersgrupper, små barn og unge voksne, er overrepresenterte. Egg og melk gir oftest allergireaksjoner hos barn, mens det hos voksne er nøtter og peanøtter. Det er også mange voksne som reagerer på hvete og skalldyr, mens det er få som reagerer på fisk. Dette kommer fram i rapporten fra Matallergiregisterets første ti år.

Sammendrag

Pollenallergi ser ut til å ha blitt mer vanlig enn før. Det kan føre til flere kryssreaksjoner mot plantemat som frukt, rå grønnsaker, nøtter fra trær og peanøtter. Belgfruktene lupin og bukkhornskløver har blitt identifisert som to ”nye” allergener i matprodukter i Norge, og flere tilfeller av kontaminering og feil i produksjonen av mat har blitt avslørt.

Registeret hadde ved utgangen av 2010 mottatt 877 meldinger. For å øke kunnskapen om alvorlige allergiske reaksjoner på mat i Norge, for å sikre trygg mat for matallergikere og for å kunne gi relevant informasjon til helsemyndighetene, ble det i 2000 etablert et nasjonalt Matallergiregister.

Registeret, som bygger på et frivillig meldesystem for alvorlige reaksjoner på mat, var et tiltak finansiert av helsemyndighetene, men ble nedlagt i januar 2018..

Tilfeller av alvorlige reaksjoner på mat ble meldt inn av leger ved hjelp av et skjema på èn side. Fullblod/serumprøve av pasienten kan sendes med til analyse av spesifikke IgE antistoffer.

Matallergiregisteret var et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Folkehelseinstituttet var ansvarlig for registerfunksjonen og den daglige driften.

Om rapporten

  • Utgitt: 2011
  • Forfattere: Ellen Namork og Martinus Løvik.
  • ISSN trykt:
  • ISSN elektronisk: 978-82-8082-485-1
  • ISBN trylt: 978-82-8082-484-4
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-485-1