Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folsyretilskudd til kvinner kan forebygge nevralrørsdefekter hos nyfødte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folsyretilskudd til kvinner kan forebygge nevralrørsdefekter hos nyfødte

Forskningsomtale

Folsyretilskudd til kvinner kan forebygge nevralrørsdefekter hos nyfødte

Publisert Oppdatert

Folsyretilskudd til kvinner som planlegger å bli gravide eller er gravide i inntil første trimester kan forebygge nevralrørdefekter hos nyfødte. Folsyre har ingen klar effekt mot andre fødselsskader. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Folsyretilskudd til kvinner som planlegger å bli gravide eller er gravide i inntil første trimester kan forebygge nevralrørdefekter hos nyfødte. Folsyre har ingen klar effekt mot andre fødselsskader. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2011
  • Forfattere: Sæterdal I.

Hovedbudskap

Hva er folsyre og hva er fødselsskader?

Folat er et vannløselig B vitamin som bl.a. finnes i grønne bladgrønnsaker som  spinat, belgfrukter, sitrusfrukter, grovt brød og grove kornprodukter. Folat er et essensielt vitamin, dvs. at vitaminet må tilføres gjennom kosten. Folat er viktig for DNA-syntese, celledeling og syntese av proteiner. Folsyre er betegnelsen på den syntetiske formen av folat og det er folsyre som gis som tilskudd i tablettform.

Mangel på folat før befruktning og i første trimester av svangerskapet har blitt assosiert med fødselsskader, og da spesielt nevralrørsdefekter (tilstander som skyldes defekt lukning av nevralrøret i fosterlivet). Det er også antydet at folsyre kan beskytte mot andre fødselsskader som leppe- og ganespalte og misdannelser i hjerte- og karsystemet. 

I Norge anbefaler man at kvinner som planlegger å bli gravide tar 0.4 mg folsyre per dag og fortsetter med dette i 3 måneder etter at de er blitt gravide. Kvinner som har økt risiko for å føde barn med nevralrørsdefekter anbefales en høyere dose etter rådføring med lege. I flere land, deriblant USA, har man innført folsyreberiking av mel og kornprodukter slik at hele befolkningen gis tilskudd av folsyre gjennom kosten, i den hensikt å redusere forekomsten av nevralrørsdefekter hos nyfødte.

Hva sier forskningen?
Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

En oversikt som sammenfatter funn fra fem studier som sammenligner kvinner som planlegger graviditet eller er gravide i første trimester og tar folsyretilskudd med kvinner som ikke tar folsyretilskudd viser at:

  • kvinner som tar folsyretilskudd muligens føder færre barn med nevralrørsdefekter
  • det muligens er liten eller ingen forskjell når det gjelder antall barn født med misdannelser i hjerte- og karsystemet
  • det trolig er liten eller ingen forskjell når det gjelder antall spontanaborter
  • det muligens er liten eller ingen forskjell når det gjelder antall dødfødsler
  • det muligens er liten eller ingen forskjell i antall flerlingefødsler
  • det er usikkert om folsyretilskudd fører til at færre barn fødes med leppe- eller ganespalte

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Placebo/Ikke folsyre-tilskudd

Folsyre-tilskudd

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Nevralrørsdefekter

6105

(5)

15 per 1000

4 per 1000

(fra 2 til 8)


Lav

Ganespalte

5715

(3)

1 per 1000

1 per 100

(fra 0 til 4)


Veldig lav

Leppespalte

5715

(3)

1 per 1000

1 per 100

(fra 0 til 4)


Veldig lav

Misdannelser i hjerte- og karsystemet

5715

(3)

7 per 1000

4 per 1000

(fra 2 til 8)


Lav

Spontanabort

7618

(5)

96 per 100

106 per 1000

(fra 93 til 121)


Moderat

Dødfødsler

5994

(4)

6 per 1000

6 per 1000

(fra 3 til 11)


      Lav
 

Flerlingefødsler

6239

(3)

13 per 1000

17 per 1000

(fra 11 til 26)


Lav

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over studier som har undersøkt hvordan tilskudd av folsyre til kvinner som planlegger graviditet, eller er gravide i første trimester virker på fødselsskader hos barnet. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 5 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 6105 deltakere.

Studiene sammenlignet kvinner som tok folsyretilskudd alene eller i kombinasjon med andre vitaminer eller mineraler med kvinner som fikk placebo eller andre vitaminer eller mineraler. Fire av studiene inkluderte også kvinner som tidligere har født barn med nevralrørsdefekter. Mengden folsyre varierte i de fem studiene fra under 0,4 til 4,0 mg pr dag. Resultatene vi presenterer her baserer seg på de samlede resultatene fra disse studiene. I oversikten har de gjort egne subgruppeanalyser for bl.a. dose og kvinner som tidligere har født barn med nevralrørsdefekter.

Forskerne fant ingen studier som rapporterte resultater for skader hos mor som følge av å ta folsyretilskudd. Forskere ved Kunnskapssenteret arbeider med en rapport om kreftrisiko ved folsyretilskudd.

 

Sammendrag

  1. De-Regil LM, Fernández-Gaxiola AC, Dowswell T, Peña-Rosas JP. Effects and safety of periconceptional folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD007950. DOI: 10.1002/14651858.CD007950.pub2 Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007950/frame.html