Hopp til innhold

Rapport

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

I denne rapporten er det gjort beregninger av hvor mange barn som har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Grunnlaget for beregningene er norske undersøkelser hvor man har intervjuet representative utvalg av befolkningen med strukturerte intervjuer om psykiske lidelser og alkoholmisbruk.

Rapport 2011:4.jpg

I denne rapporten er det gjort beregninger av hvor mange barn som har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Grunnlaget for beregningene er norske undersøkelser hvor man har intervjuet representative utvalg av befolkningen med strukturerte intervjuer om psykiske lidelser og alkoholmisbruk.


Kontakt: E-post: publikasjon@fhi.no, Telefon: 21 07 82 00

Om rapporten

  • Utgitt: Juni 2011
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Torvik FA og Rognmo K.