Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Viktig at den akuttmedisinske vurderingen i et akuttmottak utføres av et team»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Viktig at den akuttmedisinske vurderingen i et akuttmottak utføres av et team

Forskningsomtale

Viktig at den akuttmedisinske vurderingen i et akuttmottak utføres av et team

Publisert Oppdatert

Triage er en vurdering og prioritering av skadde og innebærer at pasienter systematisk inndeles i kategorier ut fra hvor raskt pasienten må behandles.

Triage er en vurdering og prioritering av skadde og innebærer at pasienter systematisk inndeles i kategorier ut fra hvor raskt pasienten må behandles.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Holte HH.

Hovedbudskap


Når de akuttmedisinske behovene vurderes av et team der lege, sykepleier og hjelpepleier eller sekretær inngår, reduseres trolig antallet pasienter som forlater akuttmottaket uten å ha fått medisinsk vurdering, og det reduserer muligens samlet tid på akuttmottaket.

Dette er en av konklusjonene til SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering i Stockholm, etter at de har gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur om mange problemstillinger knyttet til triage i sin rapport ”Triage och flödesprocesser på akutmottagningen”. I en annen omtale behandler Kunnskapssenteret SBUs konklusjon om sikkerhet ved å bruke en triageskala (se lenke i venstre marg) .  

Hva er triage, og hvis et team gjennomfører triage, hva betyr det for behandlingstiden?

Triage er en vurdering og prioritering av skadde og innebærer at pasienter systematisk inndeles i kategorier ut fra hvor raskt pasienten må behandles. Triage er i utgangspunktet knyttet til krigs- og katastrofesituasjoner der man må ta stilling til hvem man vil kunne redde om de behandles raskt, hvem man ikke vil ha mulighet til å redde uansett og hvem som likevel vil kunne overleve selv om de må vente.

Også i helsetjenesten vil mange kontakter med pasienter innebære triage. Særlig gjelder det ved akuttmottaket der man må vurdere om pasienten skal opereres umiddelbart, eller om det er tilstrekkelig med et besøk hos fastlegen dagen etter.

I en studie av hvordan pasienter med skader ble møtt når de ankom sykehus, fant forskerne at i 55 prosent av tilfellene ble mindre alvorlig skadede møtt av et traumeteam, mens i 10 prosent av tilfellene ble alvorlig skadede ikke møtt av traumeteam (Krüger, 2009; Rehn et al, 2009). At mindre alvorlig skadede møtes av et traumeteam, kan vurderes som et ressursproblem, mens det kan påvirke pasientsikkerheten at alvorlig skadede ikke blir møtt av tilstrekkelig beredskap ved ankomst sykehus (Krüger, 2009; Rehn et al, 2009). Det er ikke oppgitt hvordan disse traumeteamene er sammensatt.

Hva sier forskningen?

Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, desto mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

En oppsummering av funn fra 11 studier med vel 88 000 pasienter viser at innføring av teamtriage:

  • trolig reduserer antall pasienter som forlater akuttmottaket uten å ha fått medisinsk vurdering
  • muligens reduserer samlet tid på akuttmottaket

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Statens beredning för medicinsk utvärdering i Stockholm har laget en oppsummering av studier som har undersøkt hvordan triage virker i akuttmottaket. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser og fant 33 studier om ulike tiltak i gjennomstrømningsprosesser i akuttmottaket som de inkluderte i oppsummeringen. I det tiltaket vi har trukket fram, teamtriage, inngår 11 studier med vel 88 000 pasienter.

Studiene sammenliknet teamtriage med vurdering og prioritering uten team eller uten at en overlege deltar.

Referanser

Krüger, Andreas: Upresis utvelgelse av hardt skadede. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:276
Rehn M, Eken T, Krüger AJ et al. Precision of field triage in patients brought to a trauma centre after introducing trauma team activation guidelines. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2009; 17: 1. www.sjtrem.com/content/17/1/1 (17.1.2009).

Kilde

Les rapporten fra SBU på deres hjemmeside:
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Triage_fulltext.pdf
 

Sammendrag