Hopp til innhold

Rapport

Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader

Rapporten er en oppsummering av vitenskapelig litteratur som beskriver sosioøkonomiske forskjeller i sykelighet og dødelighet som følge av ulykker.

Rapporten er en oppsummering av vitenskapelig litteratur som beskriver sosioøkonomiske forskjeller i sykelighet og dødelighet som følge av ulykker.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Ulykker rammer ulikt etter sosial status. Av totalt 42 000 årlige dødsfall i Norge, skyldes i overkant av 1800 ulykker. Hjerte-/kar lidelser, kreft og lungesykdommer er de viktigste dødsårsakene for hele befolkningen. I aldersgruppen 0-44 år er imidlertid ulykker den vanligste dødsårsaken. Men ulykkene er ulikt fordelt mellom grupper i befolkningen viser denne rapporten fra Folkehelseinstituttet.

 

Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2010
  • Forfattere: Kari Alvær, Øyvind Hesselberg og Heidi Lyshol.