Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

Notat

Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

Publisert Oppdatert

Rapporten er en oversikt over forskning om effekter av reklame og reklameforbud og identifiserer eventuelle effektevalueringer av forbud mot synlig oppstilling av tobakk.

Rapporten er en oversikt over forskning om effekter av reklame og reklameforbud og identifiserer eventuelle effektevalueringer av forbud mot synlig oppstilling av tobakk.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lund KE, Kvaavik E, Melberg HO, Rise J.

Sammendrag

Konklusjon

Det empiriske observasjonsgrunnlaget for å kunne trekke konklusjoner om effekt fra et forbud mot synlig oppstilling av tobakk er fortsatt lite. De få undersøkelsene som foreligger har adressert spørsmålet med bruk av metodiske design som i begrenset grad kan forventes å produsere resultater med høy evidensstyrke når de betraktes hver for seg.

Når vi betrakter porteføljen av undersøkelsen i sum, indikerer den asymmetriske fordelingen i resultater at et oppstillingsforbud enten har sammenheng med forekomsten av røyking eller sammenheng med forhold som er nært assosiert med påfølgende endringer i forekomsten av røyking.

Foreløpig er det kun et svakt grunnlag (to undersøkelser) for å kunne hevde at korrelasjonen mellom eksponering og tobakksatferd gir uttrykk for en kausal sammenheng. Det er grunn til å gjøre spesielt oppmerksom på at bruk av andel røykere i befolkningen som effektmål, for eksempel i regresjonsanalyser, sannsynligvis vil være lite hensiktsmessig for å kunne identifisere en eventuell sammenheng.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.