Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mat og drikke under fødsel»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mat og drikke under fødsel

Forskningsomtale

Mat og drikke under fødsel

Publisert Oppdatert

Ingen grunn til å gi fødende kvinner mat- eller drikkerestriksjoner under fødsel. Cochrane Library-omtale 2010.

Ingen grunn til å gi fødende kvinner mat- eller drikkerestriksjoner under fødsel. Cochrane Library-omtale 2010.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010

Hovedbudskap

Mat- og drikkerestriksjoner til fødende kvinner med lav risiko for komplikasjoner gir ingen fordeler eller ulemper. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.  

Mat og drikke under fødsel
I noen kulturer er det vanlig å gi mat og drikke til fødende kvinner for å sikre næring og for å lette fødselsarbeidet. I mange land er det imidlertid vanlig å gi restriksjoner i forhold til oralt inntak under fødsel. Disse restriksjonene er kommet på bakgrunn av forskning gjort på 40-tallet. Vanlig praksis innebærer at fødende faster. Dette fordi mat og drikke i ventrikkel kunne føre til økt risiko for aspirasjon dersom den fødende måtte få generell anestesi ved akutt keisersnitt. Denne tilstanden har imidlertid hatt en dramatisk nedgang de siste årene, hovedsaklig på grunn av en økning i bruken av lokal bedøvelse under keisersnitt. I Norge er det vanlig at kvinner får spise og drikke det de vil under fødselen, såfremt det er kvinner med lav risiko for komplikasjoner.

Argumentene for at den fødende ikke bør spise og drikke baserte seg på undersøkelser gjort av Mendelson på 40-tallet. Resultater fra Mendelsons studier viste en høyere andel av morbiditet og mortalitet hos kvinner som hadde spist og drukket før keisersnitt og generell anestesi. Dette førte til en alminnelig praksis som tilsa at kvinner bør ha restriksjoner mot oralt inntak av mat og drikke etter at fødselsveene er kommet i gang.

Selv om mange kvinner ikke føler for å spise etter at fødselen er i gang er det likevel noen kvinner som opplever at restriksjoner i forhold til mat og drikke er ubehagelig. Noen mener dette er direkte sjokkerende fordi de blir fratatt sin selvbestemmelsesrett. Et viktig aspekt er nettopp at kvinnenes egne valg og deres egen kontroll i en fødselssituasjon er viktig og dette bør tas hensyn til. Dette gjelder gravide kvinner med forventet normal fødsel.

Vi har tatt utgangspunkt i tre av fem hovedutfallsmål fra den systematiske oversikten. Oversikten så i tillegg på andre utfallsmål som for eksempel hvor lenge fødselen varte, maternell ketose, kvalme og protrahert forløp. Her var det ingen signifikant forskjell i gruppene. Ingen av studiene hadde utfallsmål som aspirasjon eller andre komplikasjoner i forhold til keisersnitt. Ingen av studiene undersøkte hva kvinnene mente.

  • Keisersnitt
  • Operativ vaginal forløsning
  • Apgar score < 7

Bør kvinner ha drikke- og matrestriksjoner under fødsel?
Vi oppsummerer resultater fra fem studier i den systematiske oversikten:

  • Forskningsdokumentasjonen viser at mat- og drikkerestriksjoner under fødselen trolig ikke senker risiko for keisersnitt sammenlignet med å drikke og spise fritt under fødselen.
  • Forskningsdokumentasjonen viser at mat- og drikkerestriksjoner under fødselen ikke senker risiko for operative vaginale fødsler sammenlignet med å drikke og spise under fødselen.

Forskningsdokumentasjonen viser at mat- og drikkerestriksjoner under fødselen muligens ikke senker risiko for å føde barn med en apgar score < 7 sammenlignet med å drikke og spise under fødselen.

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oppsummering av studier som har undersøkt om kvinner bør ha mat- og drikkerestriksjoner under fødsel. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant fem studier som de inkluderte i oppsummeringen. Studiene hadde til sammen 3130 deltakere hvorav den største omfattet 2443 kvinner. Deltakerne i studiene var førstegangs - og flergangsfødende kvinner med lav risiko for komplikasjoner.

Studiene sammenlignet kvinner med mat- og drikkerestriksjoner med kvinner som fikk spise og drikke under fødsel. Intervensjonene varierte i de ulike studiene og deltagerne i den største studien ble fordelt til fire ulike intervensjoner. Samlet sett viste de inkluderte studiene ingen fordeler, men heller ingen ulemper, ved å gi fødende kvinner med lav risiko for komplikasjoner mat og drikke under fødsel. Dette resultatet domineres av den største inkluderte studien, de mindre studiene viste mer variable resultater.

Denne Cochrane oversikten konkluderer at kvinner bør få velge selv om de vil spise eller drikke under fødselen.

Kilde:

Singata M, Tranmer J, Gyte GML. Restricting oral fluid and food intake during labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1.

Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003930/pdf_fs.html

Sammendrag