Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Behandling av spiseforstyrrelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Behandling av spiseforstyrrelser

Rapport

Behandling av spiseforstyrrelser

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med nasjonale retningslinjer. Oppdraget var å finne oversikter om behandling av spiseforstyrrelser med vekt på familieterapi, kognitiv terapi, medikamentell, poliklinisk behandling og selvhjelp for personer med anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.

Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med nasjonale retningslinjer. Oppdraget var å finne oversikter om behandling av spiseforstyrrelser med vekt på familieterapi, kognitiv terapi, medikamentell, poliklinisk behandling og selvhjelp for personer med anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.


Om rapporten

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Steiro A, Hammerstrøm KT, Fønhus MS.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-376-0

Hovedbudskap

Vi utarbeidet et systematisk litteratursøk. I juni 2010 søkte vi i følgende databaser; Medline, Embase, PsycInfo, Cinahl, SveMed + og Cochrane Library. Tre medarbeidere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans etter inklusjonskriteriene.

Søket resulterte i 4 269 referanser. Vi vurderte de identifiserte referansene til å være mulig relevante i henhold til de forhåndsdefinerte inklusjonskriteriene og av disse ble 41 oversikter og meta-analyser inkludert. Vi sorterte oversiktene etter behandlingstiltak; 1) familieterapi, kognitiv terapi, medikamentell, poliklinisk behandling eller selvhjelp, og 2) etter diagnosegruppene anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.

Denne kartleggingen av forskningspublikasjoner viser hva som finnes av oppsummert forskning om medikamentelle og psykososiale tiltak i behandlingen av personer med spiseforstyrrelser. Oversiktene vi henviser til er ikke nødvendigvis systematiske eller av høy kvalitet. Konsekvensen er at vi anbefaler å kritisk vurdere oversiktene vi henviser til før de eventuelt brukes i nasjonal retningslinjer av spiseforstyrrelser.