Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NeuroTox: Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NeuroTox: Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

NeuroTox: Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling så tidlig som i fosterlivet. Til tross for at dette er viktig i et folkehelseperspektiv, er det lite kunnskap om skadelige effekter av miljøgifter på hjernens utvikling og kognitive funksjoner, eller risiko for nevrologiske lidelser eller nevroutviklingsforstyrrelser i barn.

gravid neurotox COLOURBOX5167135.jpg

Sammendrag

Disse sykdommene utgjør en stor belastning for barnet og dets familie, og for samfunnet for øvrig. Derfor burde forskning på risikofaktorer som kan forebygges være høyt prioritert, deriblant tilstedeværelse av skadelige kjemikalier i miljøet.

I dette prosjektet skal vi måle nivåer av miljøgifter i mors blod under svangerskapet som perfluoroalkyl stoffer (PFASer, f.eks PFOS) og ulike metaller (for eksempel kvikksølv, bly og arsen) og undersøke om disse har en negativ påvirkning på barnets nevroutvikling. De valgte stoffene er kjente eller mistenkte for å forstyrre hjerneutvikling. Vi skal også undersøke om blandinger av disse stoffene kan være mer skadelig enn enkeltstoffer alene.

I studien bruker vi data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa); inkludert spørreskjemadata, biologiske prøver av mor og barn, kliniske undersøkelser (testing av kognitive ferdigheter og vurdering av psykiatriske symptomer) samt informasjon om diagnosene ADHD, autisme, cerebral parese og epilepsi i barnet via kobling mellom MoBa og Norsk Pasientregister.

I tillegg skal vi inkorporere data på stoffskiftehormoner (tyroideahormoner) fra Nyfødtscreeningen for å se om miljøgifter kan påvirke hjerneutvikling ved å forstyrre nivåer av disse hormonene i nyfødte. Som en annen mulig toksisk virkningsmekanisme, skal vi undersøke nyfødt DNA-metylering. Denne unike kombinasjonen av data og store utvalgsstørrelser gjør det mulig å teste hypotesene om de valgte miljøgiftene og deres blandinger kan endre normal hjerneutvikling under fosterlivet, selv ved lave nivåer, og dermed utgjøre en risikofaktor for disse lidelsene eller negativt påvirke kognitive funksjoner og atferd i barna.

Prosjektnummer

267984/E50

Program

MILJØFORSK

Varighet

2017-2021

Start

Januar 2017

Slutt

Desember 2021

Status

Pågående

Finansiering

Norges forskningsråd

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Heidi Aase