Hopp til innhold

Prosjekt

Mors kosthold før svangerskapet og helseutfall for barn - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om mors kosthold før svangerskap påvirker helseutfall hos nyfødte.


Sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å sammenligne effekten av mors kosthold før og under svangerskap på fødselsutfallet og spedbarnshelse. I tillegg vil det undersøke effekten av faktorer som sosioøkonomisk status og mors vektstatus.

Prosjektet skal analysere data fra Den norske mor- og barn undersøkelsen (MoBa), og datasettet vil bli slått sammen med data fra medisinsk fødselsregister.
 
Hypoteser: 1) Kostholdet før graviditet er assosiert med mors- og barns helse på en annen måte sammenlignet med kostholdet under graviditet. 2) Samfunnsøkonomiske forskjeller påvirker sammenhengen mellom mors kosthold før graviditet og mors- og barns helse.   

Bakgrunn

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) utgjør 85-90% av sykdomsbyrden i Norge, med dårlig kosthold som en ledende årsak, og med en klar sammenheng mellom kostholdskvalitet og sykdomsbyrde i ulike sosioøkonomiske grupper. Ernæring i de første 1000 dagene av livet spiller en viktig rolle i utvikling av sykdom.  Økende bevis viser at foreldres ernæringsstatus ved unnfangelse, og til og med før, påvirker livslang fysisk og psykisk helse hos deres fremtidige barn.
 
Prosjektet utvider og genererer ny kunnskap om viktigheten av kostholdet før svangerskap for helsen til den neste generasjonen.

Om prosjektet