Hopp til innhold

Prosjekt

Fordelaktig effekt av amming på avkoms langvarige helse: direkte konsekvens eller mors pre-eksisterende risikoprofil? - prosjektbeskrivelse

Publisert

Studien skal undersøke hvilken effekt amming har på barns helse ved 7 års alder.


Sammendrag

Denne studien er en del av et forskerlinje-prosjekt med tittel; "Beneficial effect of breast-feeding on maternal and offspring long-term health: consequence or pre-existing risk profile?", og omhandler ammingens effekt (evt. fraværende effekt) på mors og barns helse.

Studien skal undersøke hvilken effekt amming har på barns helse ved 7 års alder.

Mer spesifikt ønsker vi å se om amming påvirker forekomsten av astma og overvekt/fedme hos barn når man justerer for mors helse før og under svangerskapet.

Samarbeidende institusjon: 

  • Haukeland universitetssykehus 

Om prosjektet