Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Område for smittevern - ledelse og stab»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Område for smittevern - ledelse og stab

Avdeling

Område for smittevern - ledelse og stab

Områdestaben samarbeider tett med områdedirektør og leiinga i området, og medverkar til utvikling og drift av området gjennom planprosessar, økonomistyring og forbetring – i samarbeid med sentraladministrasjonen i instituttet, Instituttstab.


Områdestaben har eit bredt arbeids- og ansvarsområde, blant anna innan:

  • Økonomi
  • Innkjøp og anskaffing
  • Forskingsadministrativ støtte
  • Kvalitet
  • Dokumentforvaltning
  • Plan og styring
  • HR
  • Internkommunikasjon
  • Krise- og beredskapsarbeid

Økonomi

Staben sørger for oppfølging av områdets økonomi med blant anna utarbeiding av budsjettforslag og økonomiske prognosar, budsjettering og rapportering.

Innkjøp og anskaffing

Innkjøpskoordinatorar gir råd og støtte til avdelingane i området gjennom dei ulike fasane i anskaffingsprosessen, som planlegging, gjennomføring og kontraktsoppfølging.

Forskingsadministrativ støtte (FAS)

Området sine eksternt finansierte prosjekt følgast opp, og FAS-kontaktane bidreg med blant anna budsjettering, oppfølging og økonomistyring i områdets prosjektportefølje. Prosjektleiarane får støtte til økonomioppfølging og rapportering.

Kvalitetssikring

Kvalitetssystema oppdaterast etter gjeldande regelverk, og det blir lagt til rette for besøk frå Norsk Akkreditering og Legemiddelverket. I tillegg blir interne revisjonar og inspeksjonar utført 20 til 30 gongar i året.

Plan og styring

Staben har tett samarbeid med Virksomheitsstyring, og er eit bindeledd mellom Virksomheitsstyring og avdelingane i området. Staben legg til rette for gjennomføring og oppfølging av ulike aktivitetar i årshjulet, blant anna oppdatering av styringsdokument, oppfølging av tiltak og rapportering på risikoanalysar.

Programkontor koronavaksinasjonsprogrammet

Eit midlertidig programkontor for koronavaksinasjonsprogrammet tillagt staben. Programkontoret støttar arbeidet og prosjektleiarar i koronavaksinasjonsprogrammet og skal sørge for god koordinering av oppgåver i programmet. Programkontoret utfører administrative oppgåver og gir støtte til prosjekter etter behov. Programkontoret har også ansvar for arkivering, budsjett, økonomioppfølging og prosjektstyring.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Områdedirektør

Trygve Ottersen

Mobiltelefon: 90 94 92 57

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Trygve Ottersen

Trygve Ottersen

Områdedirektør, Cand.med. PhD

M: 909 49 257

Ansatt bilde

Jasper Rick Littmann

Assisterende Direktør Koronavaksinasjonsprogram, PhD

M: 481 22 894

Bilde av Merete Kile Holtermann

Merete Kile Holtermann

Cand Med

M: 915 31 922

Bilde av Preben Aavitsland

Preben Aavitsland

Fagdirektør, professor

M: 901 98 221

Ansatt bilde

Anna Torwick

Seniorrådgiver, Master

Tlf:

Ansatt bilde

Axel Xavier Patrice Rigault de Puteani Jørgensen

Seniorrådgiver, MSc political science

M: 926 44 469

Ansatt bilde

Camilla Drake Raanaas

Seniorrådgiver - Prosjektkoordinator, Cand philol

M: 924 49 393

Ansatt bilde

Ellen-Anette Stickler

Kvalitetsrådgiver, Cand.Pharm (MScPharm)

Bilde av Farnaz Hakimzadeh-Sohrabi

Farnaz Hakimzadeh-Sohrabi

Seniorrådgiver

M: 954 55 804

Ansatt bilde

Gunn Lovise Stabbetorp

Kvalitetssikringssjef, Siv.ing

M: 971 10 635

Ansatt bilde

Guro Akersveen Bøyesen

Bilde av Ida Cathrine Bjørnebye

Ida Cathrine Bjørnebye

Rådgiver, MSc. International Business

M: 917 41 789

Bilde av Ida Tonning Røyseth

Ida Tonning Røyseth

Seniorrådgiver, MSc in Public Health Nutrition

M: 992 33 036

Ansatt bilde

Jorunn Hill

Rådgiver

Tlf:

M: 468 20 395

Ansatt bilde

Karianne Mørck Kitterød

Seniorrådgiver

M: 994 61 331

Ansatt bilde

Kjerstin Klevdal Nielsen

Seniorrådgiver

Ansatt bilde

Kristin Hodne

Cand Scient

M: 902 62 304

Ansatt bilde

Nina Håheim

Seniorrådgiver, Siviløkonom

Ansatt bilde

Ragnhild Hoel Gustum

Seniorrådgiver, Master of Science in Leadership and Organisational Psychology

M: 901 94 393

Ansatt bilde

Tehsina Nasar

Bilde av Toril Attramadal

Toril Attramadal

Direktør stab og beredskap, PhD

M: 913 98 086

Ansatt bilde

Unni Kristine Rye

Senior rådgiver, Cand.mag.