Hopp til innhold
Avdeling

Ledelse og stab for psykisk og fysisk helse

Leiing og stab for området psykisk og fysisk helse. Området har eit særleg ansvar for å vidareutvikle FHI sin ekspertise på fagområda rus, psykisk helse og fysisk helse.

Vidare har området eit instituttovergripande ansvar for å koordinere og styrkje samfunnsoppdraga forsking og helseanalyse samt for å byggje opp kapasitet og kompetanse på kunnskapsoppsummeringar innan folkehelseområdet, sjukdomsbyrdeanalysar og effektevaluering på folkehelseområdet. Område for psykisk og fysisk helse skal òg bidra i dei andre samfunnsoppdraga instituttet har innan beredskap, rådgiving og tenester.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Områdedirektør

Knut Inge Klepp

Fasttelefon: 21 07 80 52

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Knut Inge Klepp

Knut Inge Klepp

Områdedirektør, Ph.D.

Tlf: 21 07 80 52

M: 957 60 716

Bilde av Elisabet Esbjerg Storvoll

Elisabet Esbjerg Storvoll

Fagdirektør, Ph.D. i Psykologi

M: 938 22 542

Bilde av Ole Trygve Stigen

Ole Trygve Stigen

Fagdirektør, Cand Polit

Tlf: 21 07 88 89

M:

Bilde av Simon Nygaard Øverland

Simon Nygaard Øverland

Fagdirektør, PhD/Professor

Tlf: 53 20 41 10

Bilde av Stein Emil Vollset

Stein Emil Vollset

Senterleder og professor, MD, MPH, DrPH

Tlf: 53 20 40 29

M: 480 96 656