Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykdomsbyrde»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykdomsbyrde

Avdeling

Sykdomsbyrde

Avdeling for sykdomsbyrde bidrar med forsking, analyser og framskriving av sjukdomsbyrde. Senter for sykdomsbyrde er ein sentral del av aktivitetane til avdelinga.


Avdelinga skal gi heilskaplege beskrivingar av helsesituasjonen i Noreg gjennom analysar av sjukdomsbyrden som følgje av sjukdommar, skadar og risikofaktorar, på tvers av kjønn, alder, geografi og over tid. Avdelinga er ei aktiv brukar av resultata frå det internasjonale sjukdomsbyrdeprosjektet (Global Burden of Disease – GBD), og har ansvaret for å gjennomgå og kvalitetssikre desse, og presentera dei for den norske allmennheita. Vi har også ansvar for å sende over norske data til bruk i GBD prosjektet. Avdelinga utviklar og gjennomfører òg eigne forskingsprosjekt på sjukdomsbyrde med bruk av norske og nordiske data, med blant anna fokus på geografiske og sosioøkonomiske ulikheiter i sjukdomsbyrde. Avdelinga utførar også forsking og analysar av framskriving av sjukdomsbyrde.

Avdelinga har tverrfagleg ekspertise (epidemiologi, psykologi, sosiologi, demografi, statistikk samfunnsøkonomi, fysioterapi og idrettsmedisin), og anvend ulike kvantitative metodar og analytiske tilnærmingar i forsking på datakjelder frå registrer og surveys. Avdelinga produserer vitskapelege publikasjonar, rapportar og annan statistikk. Fagleg formidling av både sjukdomsbyrdemetodikk og sjukdomsbyrderesultat er også ein viktig del av aktiviteten i avdelinga.  

Avdelinga er det norske kontaktpunktet for det internasjonale sjukdomsbyrdeprosjektet, the Global Burden of Disease (GBD), som blir drive av Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) i Seattle, USA i samarbeid med Verdshelseorganisasjonen. Avdelinga har òg viktig samarbeid med andre nasjonale og internasjonale miljø som forskar på sjukdomsbyrde, blant anna European Burden of Disease Network, Karolinska Institutet, Universitetet i Århus og NTNU.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Ann Kristin Skrindo Knudsen

Besøksadresse

Zander Kaaesgate 7

5015 Bergen

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 973 Sentrum

5808 Bergen

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Ann Kristin Skrindo Knudsen

Ann Kristin Skrindo Knudsen

Avdelingsdirektør, Cand.psychol. Ph.D.

Ansatt bilde

Ane Kathrine Lunde

Seniorrådgiver

M: 977 63 102

Bilde av Benjamin Matthew Clarsen

Benjamin Matthew Clarsen

Forsker, PhD

Bilde av Carl Michael Baravelli

Carl Michael Baravelli

Forsker, PhD epidemiologi

M:

Bilde av Catherine Monika Schwinger

Catherine Monika Schwinger

Seniorrådgiver, Ph.D.

M: 738 27 816

Bilde av Christian Madsen

Christian Madsen

Seniorforsker, Phd i epidemiologi

Tlf:

Bilde av Ingeborg Forthun

Ingeborg Forthun

Forsker, Phd i epidemiologi

Bilde av Nanna Ørslev Weye

Nanna Ørslev Weye

Forsker, Ph.D

Ansatt bilde

Truc Trung Nguyen

Overingeniør, Ingeniør